• "Gönülden Ödüller" 13. Kez sahiplerini buldu.

 • 13. Gönülden Ödüller EN BAŞARILI GÖNÜLLÜLÜK PROGRAMI
  QNB Finansbank

 • 13. Gönülden Ödüller EN BAŞARILI GÖNÜLLÜLÜK PROJESİ
  Borçelik

 • 13. Gönülden Ödüller EN YARATICI GÖNÜLLÜLÜK PROJESİ
  Vestel

 • 13. Gönülden Ödüller En Başarılı e-Gönüllülük Projesi
  Zorlu Holding

 • 13. Gönülden Ödüller En Başarılı Gönüllülük Programı Jüri Özel Ödülü
  Kibar Holding

Amacımız

Kurumların ve çalışanlarının gönüllülük çalışmalarını ve bu alandaki başarılarını desteklemek,

Özel sektörde gönüllülüğün yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmak,

Gönüllülüğü teşvik etmek; fark yaratan iyi örnekleri ödüllendirerek gönüllü çalışmaların bireysel, kurumsal ve toplumsal faydalarını duyurmak,

İş dünyasında yapılandırılmış gönüllü projeler üretmeye dair kararlılığı ve motivasyonu artırmak,

Her alanda faaliyet gösteren gönüllülerin yeni ve yaratıcı fikirlerini desteklemek ve geliştirmek,

Gönüllülerimizle Buluşuyoruz!

ÖSGD üyesi şirketlerimizin, emeği geçen tüm gönüllüler adına,
birer gönüllü temsilcisini ödül törenimizde hep birlikte alkışlayacağız!

Temsilci bilgi formunu doldurarak bize ulaştırmanız yeterli!

Kriterler

1. En Başarılı Gönüllülük Programı Kriterleri

 1. Gönüllülük Programı’nın yürütülmesi için oluşturulan organizasyonel yapı, şirket içi roller ve sorumluluklar

 2. Gönüllülük Programı ile ilgili planlama ve hedef belirleme

 3. Şirket içerisinde gönüllülük programının duyurulması/iletişimi ve çalışanların bilgilendirilmesi için gerçekleştirilen faaliyetlerin değerlendirilmesi

 4. Üst yönetimin gönüllülük programında üstlendiği rol(ler) ve sağladığı destek

 5. Kurum çalışanlarının gönüllülük programına katılımının ve etkinliklerinin değerlendirilmesi

 6. Kurumun diğer paydaşlarının (müşteriler, tedarikçiler, iş ortakları, çalışanların aileleri vb.) Gönüllük Programı’na katılımları için yapılan çalışmaların değerlendirilmesi

 7. Gönüllülük Programı’nın hedeflere ulaşımı, etkinliğinin ölçümü ve takibine yönelik yaklaşımların değerlendirilmesi

 8. Uygulama sürecinin düzenli olarak ölçümlenmesi ve iyileştirmelerin yapılması

 9. Kurumda gönüllülüğün yaygınlaştırılması için yürütülen faaliyetlerin ve sonuçların değerlendirilmesi

 10. Gönüllülük Programı’nın kurum içerisinde sürdürülebilir olmasını sağlamak için geliştirilen yaklaşımların değerlendirilmesi

 11. Gönüllülük Programı kapsamındaki iş birliklerinin değerlendirilmesi

2. En Başarılı Gönüllülük Projesi Kategorisi Kriterler (Tüm alt kategoriler bu başlıklar çerçevesinde değerlendirilecektir.)

 1. Belirlenen toplumsal/sosyal ihtiyacın ve bu ihtiyacın belirlenmesinde izlenen yol/yaklaşımın tanımı

 2. Toplumsal Sosyal İhtiyacın karşılanmasına yönelik geliştirilen projenin tanımlanması ve planlanması. (Şirket çalışanlarının\gönüllülerinin katılımı, proje hedefleri, bütçesi vb.)

 3. Gönüllülük Projesi ile ulaşılan, destek olunan, katkı sağlanan hedef kitlenin belirlenmesi. (Ör: kişi, şehir, bölge, kurum sayısı ve özellikleri)

 4. Proje sonucunda yaratılan değer/etki ve gerçekleştirilen değişimin belirtilmesi. (Hedef kitle, gönüllüler, iş birliği yapılan kurum/lar vb.)

 5. Proje performansının ölçülmesi. (Hedeflerle ulaşılan sonuçların karşılaştırılması)

 6. Projenin sürdürülebilir olması için gerçekleştirilen faaliyetlerin paylaşılması.

3. En Etkili STK & Özel Sektör İş Birliği

 1. En Başarılı Gönüllülük Projeleri kriterlerine ek olarak aşağıdaki kriterler değerlendirme kapsamındadır.

 2. 1. Yapılan iş birliğinin, projeyle yaratılan katma değeri nasıl yükselttiğinin tanımlanması.

  2. İş birliğinin taraflara faydalarının tanımlanması. (Ör: çalışanların yetkinliklerinin yükselmesi, tarafların bilinirliklerinin artması, network’lerinin genişlemesi vb.)

  3. İş birliğinin sürdürülebilir olması için gerçekleştirilen çalışmaların paylaşılması.

4. En Yaratıcı Gönüllü Duyurusu Posteri/Görseli

 1. Yaratıcı fikrin ardındaki iç görünün ve bu çerçevede geliştirilen stratejinin gücü.

 2. Belirlenen strateji çerçevesinde geliştirilen çalışmanın yaratıcılığı, özgünlüğü ve kişi üzerindeki aksiyonu tetikleyen etkisi.

 3. Yapılan çalışmanın farklı alanlardaki uygulaması ve yaygınlaştırılması.

 4. Yapılan çalışmanın etkilerinin veri ile ortaya konması.

5. Katma Değeri En İyi Anlatan Video

 1. Projenin ardındaki iç görünün ve bu çerçevede geliştirilen stratejinin gücü.

 2. Belirlenen strateji çerçevesinde hazırlanan filmin kapsayıcı içeriği, yaratıcılığı, özgünlüğü ve izleyen üzerindeki etkisinin kalıcılığı.

 3. Videonun farklı mecralardaki uygulaması ve yaygınlaştırılması.

 4. Video ile ulaşılan sonucun veri ile ortaya konması.

16. Gönülden Ödüller Sponsorluk Fırsatları

Başvuru

Gönülden Ödüller Başvurularıyla ile İlgili Bilgiler

Başvuru Koşulları

Tanımlanmış olan 5 ödül kategorisine başvurabilmek ve başvuruların değerlendirmeye alınabilmesi için, aşağıdaki koşulların karşılanmış ve kabul edilmiş olması gerekmektedir:

 1. Projenin/programın bir şirketin çalışanları tarafından "gönüllülük esası ile" gerçekleştirilmiş/yürütülüyor olması gerekmektedir.

 2. Program/projelerin 2022 yılından en fazla 3 yıl önce başlamış olması ve sonuçlarının değerlendirilmeye alınabilecek düzeye gelmiş ve/veya sonuçlarının ölçümlenmiş olması gerekmektedir.

 3. 2021 ve 2022 yılında ödül almış Program ve Projeler 2023’de tekrar aynı program ve projelerle başvuramaz.

 4. Başvuru Ücretleri (Fiyatlara %20 KDV eklenecektir.)

ÖSGD Üyesi Kurum ÖSGD Üyesi Olmayan Kurum
En Başarılı Gönüllülük Programı 15.000 TL + KDV 20.000 TL + KDV
En Başarılı Gönüllülük Projesi 15.000 TL + KDV
20.000 TL + KDV
EN Etkili STK & Özel Sektör İş Birliği 15.000 TL + KDV
20.000 TL + KDV
EN Yaratıcı Gönüllü Duyurusu Posteri/Görseli 10.000 TL + KDV
12.500 TL + KDV
Katma Değeri EN İyi Anlatan Video 10.000 TL + KDV
12.500 TL + KDV

Başvuru Süreci

 1. Tüm kategorilerdeki başvurular başvuru ücretinin ödendiğine dair banka dekontu ile birlikte en geç 13 Ekim 2023 saat 17:00’ye kadar osgd@osgd.org adresine ulaştırılması gerekmektedir.

 2. Başvuru ücreti için: Özel Sektör Gönüllüleri Derneği Ticari İşletmesi Banka Hesap Numarası: Garanti Bankası, Sahrayicedid Şubesi 277 – 6291332, IBAN: TR65 0006 2000 2770 0006 2913 32)

 3. www.gonuldenoduller.org, www.osgd.org ve osgd@osgd.org adresinden temin edilebilecek olan başvuru formları, değerlendirme kriterlerine göre hazırlanmıştır. Formlar doldurulurken soruların tamamının yanıtlanmasına ve istenen tüm bilgilerin eksiksiz olarak verilmesine özen gösterilmelidir.

 4. Başvuruda;
  • Başvuru Formu osgd@osgd.org adresine iletilmelidir.

  • En Başarılı Gönüllülük Programı, En Başarılı Gönüllülük Projesi ve En Etkili Özel Sektör & STK İş Birliği kategorileri için başvuru formu ve ilgili tüm dokümanların yanı sıra şirketler başvurdukları program/proje için 1 dakikayı geçmeyecek bir tanıtım videosu hazırlanmalı; osgd@osgd.org adresine ulaştırılmalıdır.

  • İhtiyaç halinde Başvuru formu ve diğer tüm görseller(fotoğraf, film vb) USB/memory stick/harici bellek ile istenebilir.

  • Başvuru Formunda belirtilen, 150 kelimelik program/proje özeti daha sonra ödüller ile ilgili basılacak broşür ve web sitesinde yayınlanacağı için belirtilen dilde yazılmalıdır. (3.tekil şahıs dilinde, ‘di geçmiş zaman, geniş ve gelecek zaman kipleri kullanılarak)

  • Şirketin Logosu yüksek çözünürlükte iletilmelidir.

  • Program veya projenin varsa logosu yüksek çözünürlükte iletilmelidir.

 5. En Başarılı Gönüllülük Programı, En Başarılı Gönüllülük Projesi ve En Etkili Özel Sektör & STK İş Birliği kategorileri için başvuran tüm şirketler, değerlendirme aşamasında Seçici Kurul toplantısında 20 dakikalık sunum yapacaklardır. Sunum günü, saati ve yeri ayrıca bildirilecektir.

 6. En Başarılı Gönüllülük Programı, En Başarılı Gönüllülük Projesi ve En Etkili Özel Sektör & STK İş Birliği kategorileri için başvuruda bulunan şirketlerin, başvuru formlarına ek olarak, 20 dakikayı geçmeyecek ve kategorilere göre belirtilen başlıkları içerecek sunum göndermeleri gerekmektedir.

  • En Başarılı Gönüllülük Programı ile ilgili; Programın kısaca tanıtımı, amacı ve hedefleri, iş birliği yapılan kurumlar, Faaliyetler, Değerlendirme\ Ölçümleme gibi başlıkları içermelidir.

  • En Başarılı Gönüllülük Projesi ve En Etkili STK & Özel Sektör İş Birliği kategorileri ile ilgili, projenin tanıtımı, amacı ve hedefleri, hedef kitlesi ve iş birliği yapılan kurumlar, gerçekleştirilen faaliyetler, projenin sonuçları, değerlendirme\ölçümleme gibi başlıkları içermelidir.

 7. Başvurular her türlü görsel ve yazılı malzeme ile desteklenebilir.

 8. Yalnızca En Başarılı Gönüllülük Programı kategorisinde Great Place to Work Türkiye iş birliği ile ortak hazırlanan 11 soru kurum çalışanlarına yöneltilecek ve yanıtlar değerlendirme kapsamına alınacaktır. Kategoriye başvuran kurumlara ayrıca detaylı bilgilendirme ÖSGD tarafından yapılacaktır.

 9. ÖSGD tüm başvuruları internet, dergi, kitap ve diğer mecralarda ve gerekli gördüğü diğer faaliyetlerinde kullanabilir ve bunu başvuran tüm şirketler başvurularıyla kabul etmiş sayılırlar.

 10. Başvuru formlarının ihtiyaç halinde ÖSGD Merkezine kargo ile gönderilmesi istenebilir.

 11. Başvuru Değerlendirme Komitesi ve Danışma Komitesi gelen başvuruların uygunluğunu denetlerken, şirketlerden bilgi isteyebilir.

 12. ÖSGD, web sitesinde veya basılı dokümanlarında başvuran projeleri yayınlayabilir ve basın dahil çeşitli kişi ve kurumlar ile paylaşabilir.

Başvuruların Değerlendirilmesi


Tüm kategorilerdeki başvurular Seçici Kurul tarafından masa başı incelmesi yapılır.

Yalnızca En Başarılı Gönüllülük Programı, En Başarılı Gönüllülük Projesi ve En Etkili Özel Sektör & STK İş Birliği kategorileri için başvuru yapan şirketler Seçici Kurul’a 20 dakikalık sunumlarını yaparlar.

Seçici Kurul, ödüle değer proje\ gönüllü programı bulmama hakkına sahiptir.

Aralık 2023’de düzenlenecek tören ile tüm kategorilerdeki ödül sahipleri açıklanacaktır. Ödül töreni aynı zamanda gönüllülüğü tanıtmayı, yaygınlaştırmayı ve özendirmeyi ve ilham vermeyi hedefleyen bir etkinlik olarak kurgulanmaktadır.

Başvuru Takvimi

Son Başvuru: 24 Kasım 2023 – Saat 17:00

Seçici Kurul Sunumları: Tarih bildirilecektir.
Ödül Töreni: Ocak 2024

Daha fazla bilgi için: Pınar Sökin – ÖSGD Genel Sekreter /
pinar.sokin@osgd.org

Öneriler

Gönülden Ödüller’e Başvururken Öneriler

Program /Proje Seçimi

Şirket gönüllülerinizin gerçekleştirdiği, en gurur duyduğunuz işleri belirleyin. Program ve Proje arasındaki farkı unutmayın. Kriterler sizin tüm detayları anlatmanızı sağlayacaktır. Başvuru formunu detaylıca doldurun. Dilerseniz dernekten destek alabilirsiniz; osgd@osgd.org.

Zaman Ayırın

Başvuru için kendinize zaman ayırın. Yapılan tüm iyi şeyleri düşünmek ve planlamak için 3-4 hafta planlayabilirsiniz. Gönüllüleriniz ile de paylaşın sizlerin atladığınız detayları ya da verileri onlar hatırlayabilirler. Proje ya da programı yöneten kişilerin yazmasının önemi büyük. Bir üçüncü partiye hazırlatılan sunum ve formların detayı ve gönüllülük ruhunu içermediğini gözlemledik. İyi bir girdiyi bir araya getirmek çaba gerektirir.

Ödülleri Farkettirin

Ödüllere başvuruyu tüm ilgili yöneticiler, gönüllüler ve üst düzey yöneticiler ile paylaşın. Böylelikle desteklerini de alabilir, bilgi ve geribildirim vererek başarınızı da kuvvetlendirirler.

Somut Sonuçları Paylaşın

Yaptığınız çalışmaların çalışanlarınıza, işinize ve topluma faydalarını paylaşmayı atlamayın. Gerçek veriler, istatistikler, referanslar ile kuvvetlendirin. Çalıştığınız sivil toplum kuruluşları ya da iş ortaklarınız ile de paylaşın ve desteklerini alın.

Basit ve yalın anlatın

Başvuru formunun istediği şeylere odaklanın. Açık, net ifadeler kullanın.

Akış

Form bir akışa göre tasarlandı, sizde bu akışta yaptığınız gönülden işleri anlatın, zaman zaman kendinizi tekrarlayabilirsiniz ama sorunun sizden istediklerini unutmayın

Yardımcı Malzemeler

Çeşitli görseller ve filmler öykünüzün anlatmanıza yardımcı olur. Tablo ve grafikler de kullanabilirsiniz. Ama verileri net ifade ettiğinizden emin olun.

Zamanlama ve Gözünüzde Büyütmemek!

Başvuruyu zamanında yapmaya özen gösterin. Aşamalar gözünüzde büyümesin, cesaretle başvurun!

Cesaret

Ödüllere başvuru süreci de bir öğrenmedir. Sonuçların ardından sizlere vereceğimiz geribildirimler ile bir sonraki yıllarda daha etkin projeler yapacağınıza eminizi. Biz de her türlü desteği size vermeye hazırız.

Gönülden Ödüller Değerlendirme

Seçici Kurul Komitesi

Ödülleri değerlendirecek olan kuruldur; 4 özel sektör temsilcisi, 1 sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve 1 medya üyesi olmak üzere 6 kişiden oluşur.

Gönülden Ödüller Danışma Komitesi

Yılmaz Argüden

Pınar Ilgaz

ÖSGD Yönetim Kurulu Başkanı
Pınar Ilgaz

Pınar Sökin

Genel Sekreter

Önceki Yıllar

Geçtiğimiz Yıllarda Gönülden Ödülleri Kazananlar

15. Gönülden Ödüller

Özel Sektör Gönüllüler Derneği’nden 20’nci yıla özel coşkulu kutlama

Türkiye'de Kurumsal Gönüllülük Programları geliştiren Özel Sektör Gönüllüleri Derneği (ÖSGD), 20. yılını özel bir programla kutladı. ÖSGD tarafından geliştirilen çalışan gönüllülüğü alanının tek ve en prestijli ödülleri, ‘Gönülden Ödüller’ de 15. kez sahiplerini buldu.

Çalışanların yetkinliklerinin “Kurumsal Gönüllülük Programları” ile toplumsal faydaya dönüştürülmesi için çalışan tek sivil toplum kuruluşu Özel Sektör Gönüllüleri Derneği (ÖSGD), bu sene 20. yıl kutlamasını ve 15. Gönülden Ödüller Töreni’ni 20 Aralık 2022 Salı günü Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde gerçekleştirdi.

Sunuculuğunu Özlem Gürses’in üstlendiği törende, sektör uzmanlarının söz alacağı “Bir de bizden dinleyin!” paneli tüm katılımcılara ilham verdi. Ödül töreninin açılış konuşmasını yapan ÖSGD Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Ilgaz, şunları söyledi: “Bugün tam 20 yıl önce ülkemizin yeteneklerini, çalışan potansiyelini gönüllülük yoluyla toplumsal faydaya dönüşmesini desteklemek amacıyla bir araya gelmiştik. Ne mutlu ki bugün bu amaca koşan şirketlerimiz ve 25.000’i aşan gönüllülerimizle aynı heyecanla burada birlikteyiz.

Gönüllülüğün gücünü biliyoruz. Aynı zamanda ülkemiz ve dünyaya fayda üretmenin ne kadar kritik ve uzun bir yolculuk olduğunun da farkındayız. O nedenle; iyi örnekler, etkili sonuçlarla yol gösterici olmak ve tüm bireylerin toplumsal fayda üretmeye gönüllü olmasını teşvik etmek istiyoruz. Gönüllüğün bir yaşam biçimi olmasını umuyoruz ve bunun için çalışıyoruz.”

Özel Sektör Gönüllüleri Derneği (ÖSGD) tarafından, özel sektördeki gönüllülük çalışmalarını destekleyerek yaygınlaşmasını sağlamak ve toplumda fark yaratan iyi örnekleri ödüllendirmek amacıyla 2007 yılından bu yana verilen alanının tek ve en prestijli ödülleri, ‘Gönülden Ödüller’ de gecede sahiplerini buldu. 15. Gönülden Ödüller töreninde “En Başarılı Gönüllülük Programı” kategorisinde büyük ödül Defacto’ya verildi. En Başarılı Gönüllülük Projesi Ödülü’nü Borusan Holding, En Başarılı E-Gönüllülük Projesi Ödülü’nü ise Zorlu Holding, En Başarılı E-Gönüllülük Projesi Jüri Özel Ödülü’nü Organik Kimya aldı.

www.osgd.org

14. Gönülden Ödüller

Özel Sektör Gönüllüleri Derneği (ÖSGD) tarafından geliştirilen çalışan gönüllülüğü alanının tek ve en prestijli ödülleri, ‘Gönülden Ödüller’ 14. Kez sahiplerini buldu.

ZORLU HOLDİNG VE SABANCI HOLDİNG 14.GÖNÜLDEN ÖDÜLLER’İN‘BAŞARILI GÖNÜLLÜLERİ’ SEÇİLDİ.

Türkiye’de çalışan gönüllülüğü projelerini teşvik etmek için Özel Sektör Gönüllüleri Derneği (ÖSGD) tarafından başarılı program ve projelere verilen Gönülden Ödüller Töreni 24 Aralık 2021’de çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.


Özel Sektör Gönüllüleri Derneği (ÖSGD) tarafından, özel sektördeki gönüllülük çalışmalarını destekleyerek yaygınlaşmasını sağlamak ve toplumda fark yaratan iyi örnekleri ödüllendirmek amacıyla 2007 yılından bu yana verilen alanının tek ve en prestijli ödülleri, ‘Gönülden Ödüller’ sahiplerini buldu. 14. Gönülden Ödüller töreninde “En Başarılı Gönüllülük Programı” kategorisinde büyük ödül Zorlu Holding Kıvılcımlar Hareketi Programı’na verildi.

Sabancı Holding, Yarın Bizim Projesi ile “En Başarılı Gönüllük Projesi” ödülünü aldı.

Ödül töreninin açılış konuşmasını yapan ÖSGD Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Ilgaz, şunları söyledi:

“Birlikte yaşama kültürünün, paylaşmanın önemini gün geçtikçe çok daha derinden hissediyoruz. Bu anlayışı hayata geçirebilmek, iş yaşam dengesini sağlamak ve kendini gerçekleme fırsatı gönüllülük ile sağlanıyor. Çalışanlarına gönüllülük ortamı sunarak toplumda iyileşmenin parçası olmayı seçen şirketlerimize, tüm gönüllülerini aktif vatandaş olma yönünde cesaretlendirdikleri için teşekkür eder, bu yolda başarılı uygulamaları ile hepimize örnek olanları tebrik ederim”

Özel Sektör Gönüllüleri Derneği’nin bu sene 14.sünü gerçekleştirdiği Gönülden Ödüller törenin sunuculuğunu Özlem Gürses üstlenirken, Sn. Bekir Ağırdır “Birey olmak - Yurttaş olmak Bağlamında Gönüllülük” başlıklı ufuk açıcı konuşmasıyla tüm katılımcılara ilham verdi.

Bekir Ağırdır’ın konuşması ardından ÖSGD Başkanı Pınar Ilgaz’ın ödül kriterleri ve süreç hakkındaki bilgilendirmesinden sonra ödüller sahiplerine buldu.

Editörden Notlar:

14. Gönülden Ödüller Seçici Kurul Üyeleri:
Nilüfer Fişek Öker - Kibar Holding, Kurumsal İletişim Müdürü
Nursel Ölmez Ateş - Borusan Holding, İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Başkanı
Pınar Ilgaz - ÖSGD Yönetim Kurulu Başkanı
Sait Tosyalı – TEGV, Genel Müdür
Yasemin Salih - Dünya Gazetesi, Gazeteci

Bilgi için:
Pınar Sökin, Özel Sektör Gönüllüleri Derneği,
pinar.sokin@osgd.org Tel: (0216) 225 84 22Mobile: (0533) 502 07 76

www.osgd.org
www.gonuldenoduller.org

13. Gönülden Ödüller

QNB FİNANSBANK, KİBAR HOLDİNG, VESTEL BEYAZ EŞYA, BORÇELİK VE ZORLU HOLDİNG 13.GÖNÜLDEN ÖDÜLLER’İN ‘BAŞARILI GÖNÜLLÜLERİ’ SEÇİLDİ.

Türkiye’de çalışan gönüllülüğü projelerini teşvik etmek için Özel Sektör Gönüllüler Derneği (ÖSGD) tarafından başarılı program ve projelere verilen Gönülden Ödüller töreni 10 Aralık 2020’de çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

13. Gönülden Ödüller’i sahiplerini buldu.


Özel Sektör Gönüllüler Derneği (ÖSGD) tarafından, özel sektördeki gönüllülük çalışmalarını destekleyerek yaygınlaşmasını sağlamak ve toplumda fark yaratan iyi örnekleri ödüllendirmek amacıyla 2007 yılından bu yana verilen alanın tek ve en prestijli ödülleri, ‘Gönülden Ödüller’ sahiplerini buldu. 13. Gönülden Ödüller töreninde “En Başarılı Gönüllülük Programı” kategorisinde büyük ödül QNB Finansbank Minik Eller Büyük Hayaller Programı’na verildi.

QNB Finansbank

Borçelik 3 Boyutlu Gönüllülük Projesi ile “En Başarılı Gönüllük Projesi”, Vestel Beyaz Eşya Vestel ile Engelleri Aşıyoruz / Yürüteç Projesi ile “En Yaratıcı Gönüllülük Projesi” ve Zorlu Holding Kıvılcımlar Hareketi / Kariyer Sohbetleri Projesi ile “En Başarılı e-Gönüllülük Projesi” ödüllerini aldılar. Kibar Holding ise Kibar Gönüllüleri Programı ile “En Başarılı Gönüllülük Programı Jüri Özel Ödülü” nün sahibi oldu.

Borçelik

Vestel

Zorlu Holding

Kibar Holding

Ödül töreninin açılış konuşmasını yapan ÖSGD Yönetim Kurulu Başkanı Semra Akman, şunları söyledi:

“ÖSGD olarak bu yılı yenilenme ve birlikte gönüllülüğü daha iyi anlaşılır, benimsenir ve uygulanır hale getirmek için değişim yılı olarak düşünmüş ve planlamıştık. Üyelerimizle atölye çalışmaları yapmış, öncelikli alanlarımızı belirlemiş. Belirlediğimiz alanlarda derinleşerek uygulamalarımızı çeşitlendirmeyi hedeflemiştik. Elbette bu hedefler doğrultusunda çalışmaya devam ettik, ama tüm dünyayla birlikte çok büyük bir engelle karşılaştık.

2020 geride kaldığında ve biz dönüp ardımıza baktığımızda ne göreceğiz? 2020’de her zamankinden daha fazla düşündük; durup “Ne oldu? Neden oldu? Ne zaman normale döneceğiz?” diye sorduk.

İşte bu “normale dönme” beklentisi üzerine yapılan tartışmalar bizi “yeni normal” kavramına, oradan da “yenilenme” ihtiyacına ve bakış açısına götürdü. Çünkü günlük telaşlarımız arasında çoğunlukla görmezden gelmeyi yeğlediğimiz küresel tehditlere karşı tedbir almadığımız takdirde hayatlarımızın nasıl altüst olabileceğini gördük.

Bu durumda yaşanan küresel şok hepimizi dünyayı nasıl bir geleceğin beklediği üzerinde daha fazla düşünmeye itti ve birçok uluslararası kuruluş odağını küresel tehditlere çevirerek alınabilecek tedbirler üzerinde çalışmalar yürütmeye başladı. İklim değişikliği, göç ve kimlik sorunları, açlık, sağlık hizmetlerine erişim, değerler, kapsayıcılık, eşitsizlik vb. hepsi çok büyük, aşılması zor sorunlar.

Bizler çalışmalarımızı eşitsizliğinin önüne geçebilmek, doğayla ilişkimizi yeniden tanımlamak, küresel sorunların çözümünde fikir ve işbirliğini sağlamak için yoğunlaştırmalı, bu yönde topyekûn bir mücadele içinde olmak zorundayız.

Bu ortamda gönüllülük sorumluluğa, hatta zorunluluğa dönüşüyor. Eğer hep birlikte, ortak akıl ve işbirliği ile bu olumsuzlukların üzerinde düşünmez ve harekete geçmezsek insanlığı zor bir gelecek bekliyor. Umudumuzu yeşerten sizler gibi sorunların çözümünü başkalarından beklemeyip harekete geçenlerde. Sizlere gönüllü olduğunuz için, zamanınızı ve emeğinizi ihtiyacı olanlara sakınmadan ve yürekten verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum.”

Özlem Gürses

Özel Sektör Gönüllüler Derneği’nin bu sene 13.sünü gerçekleştirdiği Gönülden Ödüller törenin sunuculuğunu Özlem Gürses üstlenirken, Dr. Kerem Dündar “Gönüllü Beyni” başlıklı konuşmasıyla tüm katılımcılara ilham verdi.

Kerem Dündar

Dr. Kerem Dündar’ın konuşması ardından ÖSGD Başkan Yardımcısı Pınar Ilgaz’ın ödül kriterleri ve süreç hakkındaki bilgilendirmesinden sonra ödüller sahiplerine buldu.

Editöre Notlar:

13. Gönülden Ödüller Seçici Kurul Üyeleri:
Pınar Ilgaz - ÖSGD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, ARGE Danışmanlık Kurucu Ortak
Nursel Ölmez Ateş - Borusan Holding, İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Başkanı
Gözde Morkoç Nikelay - PepsiCo Türkiye, Sürdürülebilirlik ve Dış İlişkiler Müdürü
Burcu Gündüz – AÇEV (Anne Çocuk Eğitim Vakfı), Genel Müdür
Yasemin Salih - Dünya Gazetesi, Gazeteci

Bilgi için:
Pınar Sökin, Özel Sektör Gönüllüleri Derneği,
pinar.sokin@osgd.org Tel: (0216) 225 84 22Mobile: (0533) 502 07 76

www.osgd.org
www.gonuldenoduller.org

12. Gönülden Ödüller

BORUSAN HOLDİNG, AKBANK, BORUSAN CAT ve TEZMAKSAN MAKİNE 12.GÖNÜLDEN ÖDÜLLER’İN "BAŞARILI GÖNÜLLÜLERİ" SEÇİLDİ

Türkiye’deki çalışan gönüllülüğü projelerini teşvik etmek için Özel Sektör Gönüllüler Derneği (ÖSGD) tarafından başarılı program ve projelere verilen Gönülden Ödüller töreni 28 Mayıs 2019 Salı günü Zorlu PSM’de gerçekleştirildi.

12. Gönülden Ödüller’i Zorlu PSM'da sahiplerini buldu.


Özel Sektör Gönüllüler Derneği (ÖSGD) tarafından, özel sektördeki gönüllülük çalışmalarını destekleyerek yaygınlaşmasını sağlamak ve toplumda fark yaratan iyi örnekleri ödüllendirmek amacıyla 2007 yılından bu yana verilen ‘Gönülden Ödüller’ Zorlu PSM’de düzenlenen törenle sahiplerini buldu. 12. Gönülden Ödüller töreninde “En Başarılı Gönüllülük Programı” kategorisinde büyük ödül Borusan Holding Okyanus Gönüllü Borusanlılar Platformu’na verildi. Akbank - Devlet Koruması Altında Yetişen Çocuklar İçin Kişisel Albüm Projesi ile “En Başarılı Gönüllük Projesi” ve Borusan CAT - Domates Projesi ile “En Yaratıcı Gönüllülük Projesi” ödüllerini aldılar. TEZMAKSAN Makina ise Mesleki Beceriyi ve Farkındalığı Arttırmak Projesi ile “Gönüllülük Projesi Teşvik Ödülü” aldı.

Programın açılış konuşmasını yapan ÖSGD Yönetim Kurulu Başkanı Semra Akman, şunları söyledi:

"Son yapılan araştırmalar yalnızca tek boyutlu işlerde çalışan kişilerin odaklanma, iş tatmini ve tutkusunu yansıtma konularında sıkıntı yaşadığını gösteriyor. Bizler, iş dünyasında çalışan kişiler, yarattığımız etki ve fayda ile motive olur; daha iyisini yaratmak için harekete geçeriz. Kurumların içindeki gönüllülük uygulamaları bu açıdan en az topluma yarattığı fayda kadar, gönüllüye ve kuruma da değer katar. Bu bilinci gönüllülük faaliyetine katılan her arkadaşım yaşayarak edinmiştir zaten ve bir kez başladığınızda gönüllülük sizin doğal davranışınız haline gelir. Sonrasında sadece gönüllülük yapmak değil, çevremizdeki her arkadaşımızı ve ilişkide olduğumuz her kurumu gönüllükle tanıştırmak ve programlı şekilde yapılan gönüllülükle yaratılacak faydayı anlatmak da sizin göreviniz olur.

Her işte olduğu gibi gönüllülükte de planlı, sistemli, hedefi belli ve sonuçları ölçülerek yürütülen programlar başarıya ulaşır. Kurumsal hayatın bizlere kattığı bu becerileri gönüllülük programları ve projelerle sosyal faydaya dönüştürüyoruz. Bugün burada, bu şekilde hayata geçirilmiş, örnek olacak ve ilham verecek projeleri dinleyecek ve ödüllendireceğiz. Rekabetin olmadığı, işbirliğinin tadına vardığımız bu alanda, aslında ön plana çıkardığımız ödüllendirmeden ziyade paylaşımdır; etkimizi ve yaygınlığımızı artırma isteğimizdir."

Özel Sektör Gönüllüler Derneği'nin bu sene 12.sini gerçekleştirdiği Gönülden Ödüller töreni öncesinde, gecenin sunuculuğunu üstlenen Merve Toy'un moderatörlüğünde İlham Veren Gönüllü İşler Paneli gerçekleştirildi. İlham verici işler yapan gönüllülerin tecrübelerini aktardığı panelde Coca Cola İçecek Gönüllüleri adına CCİ Grup Hazine Müdürü Aslıhan Çapanoğlu, Boyner Grup Gönüllüleri adına Kurumsal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik Direktörü Aysun Sayın, Hasat Derneği Kurucusu Çiğdem Taş Yerli, Eczacıbaşı Gönüllüleri adına Eczacıbaşı Bilişim Kıdemli İş Analisti Sinan Tecer, Okyanus Gönüllü Borusanlılar Platformu adına İnsan Kaynakları Veri Süreç Raporlama Uzmanı Psikolog Tuğba Erbilen ve IBM Gönüllüleri adına IBM Yazılım Hizmetleri Proje Yöneticisi Derya Sel Bozkurt kendi gönüllülük hikayelerini anlattılar.

Panel

Panelin ardından sahneye çıkan ÖSGD Başkan Yardımcısı Pınar Ilgaz'ın ödül kriterleri ve süreç hakkındaki bilgilendirmesinden sonra ödüller sahiplerine teslim edildi.

Editöre Notlar:
12. Gönülden Ödüller Seçici Kurul Üyeleri:
Pınar Ilgaz – ÖSGD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, ARGE Danışmanlık Kurucu Ortak
Meltem Okyar Perdeci – ÖSGD Yönetim Kurulu Üyesi, Shell Türkiye Kurumsal İletişim Direktörü
Zülal Öztürk Kaya – ÖSGD Yönetim Kurulu Üyesi, Zorlu Holding İnsan Kaynakları Müdürü
Yasemin Salih – Gazeteci, Dünya Gazetesi
Handan Erdoğdu – Kredi Kayıt Bürosu Kurumsal İletişim Müdürü
Şelale Kadak – Gazeteci, Sabah Gazetesi
Rana Birden - Kale Grubu Kurumsal İletişim ve Kamu İlişkileri

12. Gönülden Ödüller Finalistleri:
EN BAŞARILI GÖNÜLLÜLÜK PROGRAMI
AstraZeneca Türkiye - Daha İyi Bir Yaşam için Gönüllüyüz Programı
Borusan Holding - Okyanus Gönüllü Borusanlılar Platformu
Cargill Tarım ve Gıda San. Tic. A.Ş. - Meta Upgrade Programı
Vodafone Türkiye - Vodafone Gönüllüleri

EN BAŞARILI GÖNÜLLÜLÜK PROJESİ
HSBC Türkiye - Geleceğe Yön Ver Projesi
Akbank - Devlet Koruması Altında Yetişen Çocuklar İçin Kişisel Albüm Projesi
Borusan Otomotiv - Okumak Özgürlüktür Projesi
TEZMAKSAN Makina San. Tic. A.Ş. - Mesleki Beceriyi ve Farkındalığı Arttırmak
ESBAŞ – Ege Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş. - Uzay Kampı Türkiye Projesi

EN YARATICI GÖNÜLLÜLÜK PROJESİ
Borusan CAT - Domates Projesi
12. Gönülden Ödüller EN BAŞARILI GÖNÜLLÜLÜK PROGRAMI
Borusan Holding
Okyanus Gönüllü Borusanlılar Platformu

Okyanus Gönüllü Borusanlılar Platformu 2008 yılında Borusan çalışanlarının bilgi ve becerilerini gönüllülük yaklaşımıyla değerlendirmeleri ve sosyal fayda projeleri ile topluma katkı sağlamaları amacıyla kuruldu.

Borusan gönüllüleri 10 yıldır çeşitli STK'lar ile yaptıkları iş birlikleri ile etki alanı geniş projeleri hayata geçiriyor. Gönüllülerin bu faaliyetlere katılabilmeleri için 3 gün izin hakları bulunuyor.

2018 yılında 995 Borusan çalışanı, 59 projede 10.757 saat gönüllü çalıştı. Platformun 10. Yılına özel olarak BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda projeler geliştirdiler.

Borusan Holding


12. Gönülden Ödüller EN BAŞARILI GÖNÜLLÜLÜK PROJESİ
Akbank
Devlet Koruması Altında Yetişen Çocuklar İçin Kişisel Albüm Projesi

Akbank Fotoğraf Kulübü yaptıkları araştırma ve çalışmalar sonucunda devlet koruması altında yaşayan çocukların birçoğunun fotoğraflarının olmadığını ve çocukların geçmişine dair anı değeri içeren fotoğraflarının bulunmadığını belirledi.

Biliyoruz ki; çocuklar büyüdükleri zaman, geçmişlerini merak ettiklerinde, çocukluk hallerine, arkadaşlarına dair, geçmişleri ve gelecekleri arasında bağ kurabilecekleri en önemli araç fotoğraflarıdır. Ayrıca geçmişi ile bağ kurabilmek, kişinin kendisine olan özbenlik saygısını da artırıyor. Bu sebeple proje; koruma altındaki çocukların en temel ihtiyaçlarından birine, özbenlik saygısına, cevap vermek üzere kurgulandı.

Alınan onay ve izinler dahilinde belirlenen kurumlarda; 4-6 aylık zaman dilimi içinde çocukları periyodik olarak ziyaret eden gönüllüler onları kendi yaşam alanlarında en doğal halleri ile fotoğrafladı. Çocukların ismine özel, her bir çocuğun kendi anılarını içeren fotoğraflarıyla tasarlanan albümler; isimlerine özel hediye kutularına Akbank çalışanları tarafından örülen kalpleri de eklenerek kendilerine ve/veya bebek yaşta olanlar için kurum görevlilerine hediye edildi.

Akbank


12. Gönülden Ödüller EN YARATICI GÖNÜLLÜLÜK PROJESİ
Borusan CAT
Domates Projesi

Mart 2016'da Borusan CAT Okyanus Gönüllüleri, Balçık İlköğretim Okulu'nu TURMEPA ile yapılan bir eğitim organizasyonunda tanıdı. Etkinlikte çekilen fotoğraflarda öğrencilerin beslenme koşullarının elverişsizliğine tanık olan gönüllüler okul bahçesine sebze ekimi yaparak öğrencilerin sağlıklı beslenmesini desteklemek ve farklı okul/kurumların ihtiyaçlarını giderebilmek için Domates Projesini hayata geçirdi.

Projenin ilk fazında ekim, ikinci fazında ise hasat faaliyetleri gerçekleşiyor. Ekim ayında yapılan ekim çalışmalarının ardından tüm yıl boyunca yapılması gereken bahçe bakımları öğrenciler ve gönüllüler tarafından özenle takip ediliyor. Temmuz ayında ise hasat çalışmaları gerçekleşiyor. Toplanan sebzeler şirket içerisinde ve çevre dükkanlarda satışı sunularak elde edilen gelirle çocukların hayalleri ve diğer ihtiyaç sahibi kardeş okulların eksiklikleri göz önünde bulundurularak yeni projeler tasarlanıyor ve finanse ediliyor.

Borusan CAT


GÖNÜLLÜLÜK PROJESİ TEŞVİK ÖDÜLÜ
TEZMAKSAN Makina
Mesleki Beceriyi ve Farkındalığı Arttırmak Projesi

Tezmaksan Makina, imalat sektörünün yeni nesiller tarafından tercih edilebilirliğini arttırmak ve farkındalık yaratmak adına Tezmaksan Akademi'yi kurdu. Akademi içerisinde Tezmaksan Makine çalışanları kendi mesleki görevleri dışında gönüllülük esasıyla Türkiye'nin 46 ilinden öğrenci ve öğretmenler için ücretsiz eğitimler oluşturarak eğitim verilmesi, eğitici kitaplar yazılması ve dağıtılması, seminerler verilmesi, iş bulmaya yardım/aracılık edilmesi ve çeşitli yarışma organize ederek gençlerin desteklenmesine yönelik faaliyetlerde bire bir görev aldı.

Ayrıca bir meslek lisesinin içerisinde Tezmaksan sınıfı açarak o sınıfın Tezmaksan çalışanları tarafından MEB'e uygun eğitim müfredatının hazırlanması, haftada bir teorik ve uygulama eğitimlerinin verilmesi ile bu sınıfta okuyan tüm öğrencilere Tezmaksan Üst Yönetimi tarafından burs verilmesini sağlandı.

Tezmaksan Akademi ile gönüllülük yapan çalışanlar tüm faaliyetleri yaparken; üst yönetim ise her türlü maddi ve manevi desteği sağlıyor ve çalışanları daha çok gönüllülük yapmaya teşvik etmek için performans değerlendirme kriterleri içerisine gönüllülüğü de dahil ediyor.

Tezmaksan MakinaBilgi için:
Başak GÜÇLÜ, Özel Sektör Gönüllüleri Derneği,
basak@osgd.org Tel: (0216) 225 84 22Mobile: (0533) 733 69 32

www.osgd.org
www.gonuldenoduller.org

11. Gönülden Ödüller

ÖSGD 15'inci Yıl Kutlaması

Şirketler için kurumsal gönüllük projeleri geliştiren Özel Sektör Gönüllüler Derneği ÖSGD 15 yaşında. Dernek 15'nci yaşını Gönülden Ödüller Töreni ve zengin içerikli bir konferans programıyla Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall salonunda kutladı.

Semra Akman

GÖNÜLDEN ÖDÜLLERDE BÜYÜK ÖDÜL COCA COLA İÇECEK ŞİRKETİNE VERİLDİ

Konferans sonrasındaki ödül töreninde “En Başarılı Gönüllülük Programı” kategorisinde büyük ödül Coca Cola İçecek Gönüllülük Programı'na verildi. Kredi Kayıt Bürosu Sesli Soru Bankası projesiyle “En Başarılı Gönüllük Projesi”, Defacto Biz de Ailedeniz Projesi ile “En Yaratıcı Gönüllülük Projesi” ödülü aldılar. Türk Tuborg %100 Gönüllüyüz Programı ile “Gönüllülük Programı Teşvik Ödülü” aldılar.

Özel Sektör Gönüllüler Derneği 15'nci yaşını zengin bir programla kutladı. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nin gönüllülükle ilişkisi, ilham veren gönüllüler, Kurumsal Gönüllük Araştırması verileri ve 15 yıl boyunca bugüne kadar görev yapmış yönetim kurulu başkanları buluşmasından oluşan program, 2017 yılı Gönülden Ödülleri'nin dağıtıldığı törenle tamamlandı.

Semra Akman

Programın açış konuşmasını yapan Derneğin Yönetim Kurulu Başkanı Semra Akman, üye şirketlerin özel sektörde yetişmiş insan kaynağının toplumsal sorunların çözümü için harcadıkları zamanla önemli etki yarattığını belirterek şunları söyledi:

“Gönüllülüğün paha biçilmez bir emek olduğunu ve şimdiye kadar gerçekleştirdiğimiz çok farklı etkiler yaratan projelerimizin daha da fazlasını yapabileceğimizi düşünüyorum. Gönüllülük hem projelerde çalışan kişilere hem de topluma çok farklı katkılar sağlıyor. Bugün burada bulunan liderlerden rol model olmalarını, gönüllü çalışmalarını görünür kılmalarını; çalıştıkları şirketlerin ekosisteminde bulunan diğer kurumlara ÖSGD'nin anlatılmasını ve kurumsal gönüllülüğün İstanbul'dan Anadolu'daki şirketlere da yayılması için destek vermelerini ve nihayet iyi uygulamalarını cömertçe paylaşmalarını bekliyoruz. Çünkü gönüllülüğün etkisi anlattıkça artıyor ve yayılıyor”.

Dmitri Frischin

BM Gönüllüleri Bağımsız Devlet Topluluğu ve Günedoğu Avrupa Bölge Temsilcisi Dmitri Frischin de, Türkiye'de ÖSGDgibi bir derneğin 15 yıldır çalışmasından duyduğu memnuniyeti belirterek şöyle devam etti:

“BM tarafından geliştirilen 17 sürdürülebilir kalkınma hedefinin mottosu “Kimseyi Arkada Bırakma”dır. Konu gönüllülük olduğunda özel sektör de aynı mottoyla hareket ediyor. 1970 yılında kurulan Birleşmiş Milletler Gönüllüleri farklı yerlerde kalkınma ve gelişme için gönüllüleri ve gönüllüğü destekliyor. Online kurumsal gönüllülük fırsatlarına da değinmek isterim. BM gönüllüsü olduğunuzda Türkiye'den Afrika'dan, Asya'dan, Avrupa'dan, Çin'den, kısaca her yerden gönüllülerle tanışabilir ya da birilerine ulaşabilirsiniz. Zaman sınırı olmadığı için özel sektörde online gönüllülüğün hızla ve daha çok benimsendiğini söyleyebilirim.

Programın daha sonraki bölümünde gazeteci Özlem Gürses'in yönetiminde ilham verici işler yapan gönüllüler dinlendi. Bu bölümde General Mobile ‘dan Dilek Mete, PepsiCo'dan Alper Girgin, IBM Türk'den Pelin Tayanç, Boyner Grup'tan Mücahit Kalay ve Sabancı'dan İrem Yılmaz kendi hikayelerini anlattılar.

Daha sonra Era Araştırma tarafından sürdürülen Kurumsal Gönüllülük Araştırması'nın ilk bulguları şirketin yöneticisi Elvan Oktar tarafından paylaşıldı.

Araştırma sonuçlarına göre, kurumların İK yöneticileri ve çalışanları çalıştıkları şirketlerde gerçekleştirilen gönüllülük programlarına ya da projelerine katılmaktan çok memnunlar ve bu katılımın hayatlarına anlam kattığını düşünüyorlar, şirketlerine bağlılıklarının arttığını söylüyorlar ve bu çalışmaların kurum itibarına olumlu etki yaptığına inanıyorlar. Şirketlerin kurumsal gönüllülüğe gelecekte daha fazla yer ayıracağı bulgusunun ortaya çıktığı araştırmanın en ilginç sonuçlarından biri de iş hayatına atılmaya hazırlanan Y kuşağının, gönüllülük kavramı ve projelerine katılma konusunda büyüklerinden çok daha duyarlı olduklarını gösteriyor.

Araştırma sonuçlarının paylaşılmasından sonra 15'nci yıl için tasarlanan Başkanlar Buluşması'nda Dr.Yılmaz Argüden, Tayfun Bayazıt ve Burak Başarır derneğin kendi dönemlerindeki çalışmaları ve kendi yaşamları üzerindeki etkilerini anlattılar. Eski başkanlardan Ümit Boyner, Agah Uğur ve Erhan baş da buluşmaya video ile katıldılar.

Daha sonra ödül törenine geçildi. ÖSGD Başkan Yardımcısı Pınar Ilgaz'ın ödül kiriterleri ve süreç hakkındaki bilgilendirmesinden sonra ödüller verildi.

Coca Cola İçecek

“En Başarılı Gönüllülük Programı” kategorisinde büyük ödül Coca-Cola İçecek Gönüllülük Programı'na verildi. Kredi Kayıt Bürosu Sesli Soru Bankası projesiyle “En Başarılı Gönüllük Projesi”, Defacto Biz de Ailedeniz Projesi ile “En Yaratıcı Gönüllülük Projesi” ödülü aldılar. Türk Tuborg %100 Gönüllüyüz programı ile “Gönüllülük Programı Teşvik Ödülü” kazandı.

Editöre Notlar:
Gönülden Ödüller 2016 Seçici Kurul Üyeleri:
Pınar Ilgaz – ARGE Danışmanlık Kurucu Ortak – ÖSGD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Özlem Gürses – Gazeteci
Yasemin Salih – Dünya Gazetesi - Gazeteci
Zülal Öztürk Kaya – Zorlu Holding - İnsan Kaynakları Müdürü
Faik Uyanık – UNDP Türkiye - İletişim Koordinatörü
Betül Selcen Özer – Tohum Otizm Vakfı - Genel Müdürü
İrem Yılmaz - Sabancı Holding Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri ve Sabancı Gönüllüleri Programı Koordinatörü

11. Gönülden Ödüller Finalistleri:
EN BAŞARILI GÖNÜLLÜLÜK PROGRAMI
AstraZeneca Türkiye
Borusan Lojistik
Coca Cola İçecek
Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayi A.Ş.

En başarılı Gönüllük Programı

EN BAŞARILI GÖNÜLLÜLÜK PROJESİ
Borusan Lojistik
Coca Cola İçecek
Glaxosmithkline
Kredi Kayıt Bürosu
Mercedes-Benz Türk
MetLife Emeklilik ve Hayat
Türk Tuborg

En başarılı gönüllülük projesi

EN YARATICI GÖNÜLLÜLÜK PROJESİ
Arçelik
DeFacto
Ford Otomotiv

En yaratıcı proje
 

11. Gönülden Ödüller Özetleri
11. Gönülden Ödüller En Başarılı Gönüllülük Programı
Coca-Cola İçecek Gönüllülük Programı

Coca-Cola İçecek Gönüllülük Programı, şirket ekosisteminde tüm paydaşlara kurumsal gönüllülük fırsatları yaratmak amacıyla geliştirildi. Nisan 2017'de başlayan program ile tüm Coca-Cola İçecek çalışanları topluma katkı sağlamak ve değer yaratmak için bu program çatısında birleşti.Program Kurumsal İlişkiler Departmanı tarafından yönetilirken, tüm faaliyetler Coca-Cola İçecek Gönüllüleri tarafından hayata geçiriliyor. Bugüne kadar 12 farklı proje ile CCI Gönüllüleri sahada aktif faaliyette bulunurken, 52 stratejik ortaklık gerçekleştirildi.10 tematik gönüllü etkinlik ile 135.000'den fazla kişi gerçekleştirilen faaliyetlerinin sonucundan yararlandı.

Coca Cola

11. Gönülden Ödüller En Başarılı Gönüllülük Projesi
Kredi Kayıt Bürosu - Sesli Soru Bankası

Sesli Soru Bankası Projesi, üniversite sınavlarına hazırlanan görme engellilerin daha fazla soru çözmelerine yardımcı olmak amacıyla Kredi Kayıt Bürosu gönüllü çalışanları tarafından geliştirildi. Gönüllülere proje paydaşlarından biri olan Eğitimde Görme Engelliler Derneği tarafından seslendirme eğitimi verilerek, soru bankası ve çözümlerinin seslendirilmesi sağlandı. Gönüllüler tarafından seslendirilen soru bankaları görme engelli öğrencilerin erişim sağlayabileceği tüm kütüphanelere diğer proje paydaşı olan İstanbul Üniversitesi'nce dağıtıldı.

Projenin hayata geçirildiği bir yıl içinde seslendirilen soru sayısı ise 10 bini aştı ve 2017 yılında her 3 görme engelli gençten 1'i üniversiteye Sesli Soru Bankası ile hazırlandı.

Kredi Kayıt Bürosu

11. Gönülden Ödüller En Yaratıcı Gönüllülük Projesi:
DeFacto - Biz de Ailedeniz Projesi

DeFacto çalışanlarının, “Çevreye ve İnsana Duyarlıyız” değerlerinden ilham alarak geliştirdikleri “Biz de Ailedeniz Projesi”, Kanserli Çocuklara Umut Vakfı'nın 2.Aile Evi Projesi'ne gönüllü destek sağlamayı amaçlıyor.

Proje, DeFacto mağazalarında satışa sunulacak ürünlerin kumaşlarının fazlasının imha edilmeyerek, DeFacto gönüllüleri aracılığı ile Meslek Lisesi öğrencileri tarafından satışı yapılabilecek ürünlere dönüştürülmesini kapsıyor. Üretilen ürünler, DeFacto gönüllüleri aracılığı ile KAÇUV'a ulaştırılarak etiketlenip paketleniyor ve çeşitli satış kanalları aracılığı ile satılarak, 2.Aile Evi Projesi için sürdürülebilir gelir kaynağı sağlanıyor.

Defacto

11. Gönülden Ödüller Gönüllülük Programı Teşvik Ödülü
Türk Tuborg – %100 Gönüllüyüz

%100 Gönüllüyüz Programı Türk Tuborg çalışanları tarafından gerçekleştirilen bir gönüllülük programıdır. Programın hedefi, gönüllülük faaliyetlerini %100 fırsat eşitliğini gözeterek, hukuki kurallar çerçevesinde gerçekleştirmek ve daha çok kişiye fayda yaratmaktır olarak belirlenmiş. %100 Gönüllüyüz Programı kapsamında yalnızca çalışanlar değil, çalışanların aileleri, bayiler ve tedarikçiler de projelere dahil edilerek, gönüllülük bilincinin yaygınlaştırılması amaçlanıyor. Gönüllülük Programı gönüllüler tarafından belirlenen eğitim, kadın ve toplumsal konular olmak üzere 3 başlıkta gerçekleştiriliyor.

Türk Tuborg

Bilgi için:
Başak GÜÇLÜ, Özel Sektör Gönüllüleri Derneği,
basak@osgd.org 0216 524 52 70-72 / 0533 733 69 32

10. Gönülden Ödüller

SABANCI HOLDİNG, BOYNER GRUP, LİMAK ŞİRKETLER GRUBU VE SHELL TÜRKİYE, GÖNÜLDEN ÖDÜLLER'İN 10. YILININ “EN BAŞARILI GÖNÜLLÜLERi” SEÇİLDİ

Türkiye'deki gönüllük projelerini teşvik etmek için Özel Sektör Gönüllüler Derneği (ÖSGD) tarafından başarılı program ve projelere verilen Gönülden Ödüller, 11 Mayıs 2017 Perşembe günü Sabancı Center'da düzenlenen törenle 10. kez sahiplerini buldu.

Gönülden Ödüller

Özel Sektör Gönüllüler Derneği (ÖSGD) tarafından, özel sektördeki gönüllülük çalışmalarını destekleyerek yaygınlaşmasını sağlamak ve toplumda fark yaratan iyi örnekleri ödüllendirmek amacıyla 2007 yılından bu yana verilen ‘Gönülden Ödüller' Akbank Hacı Ömer Sabancı Konferans Salonu'nda düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Şirket yöneticileri, gönüllüler, sivil toplum kuruluşları ve basın mensuplarının katılımıyla gerçekleşen organizasyonda ‘En Başarılı Gönüllülük Programı' kategorisinde Büyük Ödülü ‘Sabancı Holding – Sabancı Gönüllüleri' kazandı.

Gönülden Ödüller

‘En Başarılı Gönüllülük Projesi' kategorisinde ‘Boyner Grup – Bir Avuç Umut Projesi', ‘En Yaratıcı Gönüllülük Projesi' kategorisinde ise ‘Limak Şirketler Grubu – Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesi' ödüle değer görüldü. ‘Gönüllülük Programı Teşvik Ödülü'nü ise ‘Shell Türkiye – Shell Türkiye Gönüllüleri Programı' aldı.

Gönülden Ödüller

Gönülden Ödüller Ödül töreninden önce Aret Vartanyan Anlamlı Hayatlar: Gönülden İşler konulu bir konuşma yaptı. Aret Vartanyan, hayatımızı daha anlamlı kılmak için başka yüreklere bıraktığımız izlerin önemine değindi.

Birbirimizin iyi ve anlamlı yaptığı işlerin gücü ile, birbirimizi ve kendimizi iyi yaptıklarımızdan dolayı alkışlamanın değerine vurgu yaptı.

Gönülden Ödüller Aret Vartanyan'ın konuşmasının ardından Gönülden Ödüller açılış konuşmasını yapan Özel Sektör Gönüllüleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Burak Başarır, Özel Sektör Gönüllüleri Derneği olarak gerçekleştirilen gönüllülük çalışmalarının 3 farklı etkisi olduğuna inandığını belirterek şunları söyledi; “Öncelikle şirketler olarak yaptığımız gönüllülük işlerinin fayda sağladığımız hedef kitlelere, topluma önemli bir katkısı var. Bu katkıyı sağlayan özel sektör çalışanları olarak da gönüllülük ile bizlere anlamlı bir tecrübe edilme fırsatı doğuyor.

Birebir tecrübe edinebildiğimiz, kendi gelişimimize katkı sağlayan, başta liderlik olmak üzere beceriler ve yetkinleri geliştiren önemli kazançlar elde ediyoruz. Şirketler açısından baktığımızda, iş dünyasına giren yeni genç profesyoneller, şirketlerin topluma ne kadar değer katıp katmadığına bakarak çalışıp çalışmama kararı veriyorlar. Dolayısıyla yapılan gönüllülük çalışmalarının ve 10 yıldır vermeye devam ettiğimiz Gönülden Ödüller'in önemini daha iyi anlıyoruz. Katılan tüm şirketlerin yaptıkları iyi işleri paylaştıkları için teşekkür ederiz.”

ÖSGD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dr. Yılmaz Argüden, Gönülden Ödüller'in 10. Yılının önemli bir dönüm noktası olduğunu belirterek sözlerine şöyle devam etti; “Sivil toplum kuruluşlarının toplumu yönlendirmede en önem araçlarından biri iyi kurgulanmış ödül mekanizmalarıdır. Gönüllülük kavramını kurumlara kazandırmak ve kurumlarda yayılımını sağlamak amacıyla kurulan Özel Sektör Gönüllüleri Derneği'nin en önemli araçlarından biri Gönülden Ödüller. Bu ödüller ile teşvik etmek istediğimiz yaklaşımları ödüllendirmeyi önemsiyoruz. Gönülden Ödüller, iyi örneklerin ortaya çıkartılıp bu iyi örneklerin takip edilebilmesini ve başkalarının da öğrenmesini sağlamayı amaçlıyor.”

Gönülden Ödüller Dr. Yılmaz Argüden Gönülden Ödüller'in kategorileri ile ilgili şunları ifade etti; “Gönülden Ödüller'de 3 temel konuya dikkat ettiklerini belirten Dr. Argüden, gönüllülük projelerinde etkinliğinin ölçülmesinin önemine vurgu yaptı. En Başarılı Gönüllülük Projesi Ödülü ile, gönüllülük projelerinin topluma sağladığı etkinin ölçümü ve ne etki yarattığının değerlendirildiğini belirtti. Gönüllülük yaptığımız konular toplumsal konular ve tek başına gönüllülük ile de çözülemeyecek kadar büyük ve önemli konular. Gönüllülükte sadece bir sorunu çözmek değil, çözme aşamasında geliştirilen alternatif yenilikçi yaklaşımları denemeyi de teşvik etmek istiyoruz. Bu nedenle ikinci ödülümüz En Yaratıcı Gönüllülük Projesi Ödülü. En önemli ödülümüz ise En Başarılı Gönüllülük Programı Ödülü. Kurumlarda yapılan gönüllülük işlerinin kurumlar tarafından ne kadar içselleştirildiği, kurumun liderleri tarafından gönüllülüğün ne kadar desteklendiğine bakıyoruz. Tüm bunlar bize şirketlerde yapılan gönüllülük çalışmalarının ne kadar sürdürülebilir olduğunun yanıtını veriyor. Program ödülünü alan şirketler gönüllülüğü en iyi şekilde uygulayan şirketler.” Dr. Argüden, 2007 yılından bugüne Boyner Grup, Citibank, Bilim İlaç, Koç Holding, Panasonic (Viko) ve Borusan Otomotiv olmak üzere 6 şirketin Başarılı Program Ödülü aldığını belirterek bu şirketlerin gönüllülük sistemlerinin başka şirketlere de örnek teşkil ettiğini belirtti.

Gönülden Ödüller Gönülden Ödüller Seçici Kurul Başkanı ve ÖSGD 2003-2016 Yönetim Kurulu Üyesi Pınar Ilgaz, 10 yıldır verilen Gönülden Ödüller'in yolculuğunda gönüllüğün kurumlarda farklı aşamalardan geçtiğini gözlemlediklerini belirtti. “Gönülden Ödüller'i ilk vermeye başladığımızda öncelikle gönüllülük kavramının şirketler tarafından içselleştirmesi aşaması ile başlamıştık, zamanla gönüllülüğün bağış yapmaktan ve tek seferlik dokunuşlardan daha ileri, düşünce, zaman ve emek vermek olduğu kavramı yerleşti. Şimdi geldiğimiz noktada şirketler gönüllülük kavramına daha sistematik bakıyor, sadece eğitim projeleri yerine farklı konularda da çalışmalar yapmaya başladılar. Bu sene ise, işbirliklerinin çok yoğun olduğunu gözlemledik. Hem şirketlerin birlikte çalıştıkları sivil toplum kuruluşlarının çeşitliliği, hem şirketler arasındaki işbirlikleri, gönüllüler arasındaki işbirlikleri ve kamu ve özel sektör kaynaklarının doğru kullanılmasına yönelik işbirliklerinin çok iyi şekilde yapıldığını görmek memnuniyet verici. “ diyerek tüm finalist şirketlere katılımları için teşekkür etti.

Gönülden Ödüller 2016 Seçici Kurul Üyeleri:
Pınar Ilgaz – ARGE Danışmanlık Kurucu Ortak – ÖSGD 2003-2016 Yönetim Kurulu Üyesi
Atilla Yerlikaya – Coca Cola İçecek Kurumsal İlişkiler Direktörü – ÖSGD Yönetim Kurulu Üyesi
Dr. Esra Erişir Karacan – Rönesans Holding – Yönetim Kurulu Başkanı Danışmanı
Merve Erdil – Hürriyet Gazetesi – Gazeteci
Neslihan Sadıkoğlu – Doğan Holding – Kurumsal İletişim ve Pazarlama Başkan Yardımcısı

Gönülden Ödüller 2016 Finalistleri:

EN BAŞARILI GÖNÜLLÜLÜK PROGRAMI
Ekol Lojistik – Ekol Gönüllülük Günü
Mapfre Sigorta – Gönüllüyüm Programı
Sabancı Holding – Sabancı Gönüllüleri
Shell Türkiye – Shell Türkiye Gönüllüleri

EN BAŞARILI GÖNÜLLÜLÜK PROJESİ
Abdi İbrahim İlaç – Avrasya Maratonunda İyilik Peşinde Koştuk
Anadolu Isuzu Otomotiv – Süper Baba
Boyner Grup – Bir Avuç Umut
Enerjisa – Dünyanın Enerjisini Ben Koruyorum
Ford Otosan – Bal Arıları Mühendis Oluyor
Garanti Emeklilik Hayat – İşimiz Okumak

EN YARATICI GÖNÜLLÜLÜK PROJESİ
Limak Şirketler Grubu – Türkiye’nin Mühendis Kızları Projesi

Gönülden Ödüller 2016 Özetleri

10.Gönülden Ödüller En Başarılı Gönüllülük Programı
Sabancı Holding – Sabancı Gönüllüleri
2015’te başlatılan “Sabancı Gönüllüleri” Programı, tüm Sabancı şirketlerini kapsayan geniş katılımlı kurumsal gönüllülük hareketidir. Sabancı Gönüllüleri Programı kapsamında ilk üç yıl için kadınlara yönelik konulara odaklanıldı. Program tüm Topluluk çalışanlarına verilen online eğitimler ve gönüllülük projeleri olmak üzere iki ayaklı olarak tasarlandı. Bugüne kadar 10 binin üzerinde çalışan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği alanında eğitimler aldı. Gönüllülük projeleri kapsamında, Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana’da gerçekleştirilen 8 eğitimde 27 şehirden gelen 500 Sabancı Topluluğu çalışanı sivil toplum, gönüllülerle çalışma ve proje yönetim süreçleri gibi konularda eğitimler aldılar ve kendi ekiplerini oluşturarak projelerini hayata geçirmeye başladılar. Şu anda 11 ilde, 12 Topluluk şirketinden 350 gönüllü 45 proje yürütüyor.

10.Gönülden Ödüller En Başarılı Gönüllülük Projesi
Boyner Grup – Bir Avuç Umut
Bir Avuç Umut Projesi, hayvan hakları ana ekseninde yaşam alanlarından koparılmış ve şehrin çeperlerine atılmış/bırakılmış köpeklerin hayvan hakları evrensel bildirgesi referansıyla “beslenme, barınma, sağlıklı yaşam” haklarının korunması ve tesis edilmesine katkı sunuyor. Proje, bu hak ihlalleri ile ilgili farkındalık yanında hayvan hakları konusunda bilinçlendirme amacını gerçekleştirmeye yönelik bir dizi faaliyetten oluşuyor. Boyner Grup Gönüllüleri çalışmalarına yeni bir gönüllük alanı daha dahil eden proje, aynı zamanda yeni gönüllülerin kazanılması ve aktif katılımına da platform sağlamıştır. Yeni işbirliklerinin geliştirilmesi ve paylaşarak çoğaltmak felsefesine uygun olarak 5 farklı kurumla işbirliği yapılmıştır. Ayrıca, #satinalmasahiplen kampanyası etrafında bir dizi farkındalık çalışması ile «yaşanılan sorunun kök nedenlerinden biri olan hayvan ticaretine» de dur demiş, bu konuda bilinçlendirme yapılmıştır.

10.Gönülden Ödüller En Yaratıcı Gönüllülük Projesi:
Limak Şirketler Grubu – Türkiye’nin Mühendis Kızları
T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, UNDP ve Limak Holding ortaklığı ile yürütülen Türkiye’nin Mühendis Kızları projesi, daha fazla kadının mühendislik alanında yer almasını sağlayarak, ülkemizin ekonomik ve sosyal açıdan güçlenmesine katkıda bulunmak amacıyla 2015 yılında başlatılmıştır. Lise ve üniversitelere yönelik iki ayrı programdan oluşan proje kapsamında; eğitim ve farkındalık çalışmaları ile liselerde okuyan öğrencileri mühendislik bölümlerini seçmeye özendirmek hedeflenmektedir. Üniversitelere yönelik olarak ise; mühendislik bölümlerinde okuyan kız öğrencilere burs, mentorluk desteği, staj ve istihdam imkânı, sosyal mühendislik sertifika programına katılım hakkı ve online İngilizce eğitimi imkanı sağlanmaktadır. Limak Holding ve 38 farklı kurumdan 90 kadın mühendis projeye gönüllü mentorluk desteği vermektedir. Ayrıca, öğrencilerde gönüllülük bilinci yaratılması amacıyla, gönüllülük eğitimi verilmiş ve projeye dahil olan her öğrencinin ayda en az dört saat bir sosyal sorumluluk projesinde gönüllü olarak yer alması bursun devamı için bir ön koşul olarak belirlenmiştir.

10.Gönülden Ödüller Gönüllülük Programı Teşvik Ödülü
Shell Türkiye – Shell Türkiye Gönüllüleri
Shell Türkiye, 2016 yılında kurduğu gönüllülük platformu ile 352 çalışanının katılımıyla 1632 saatlik gönüllü destek sağladı. Shell Türkiye Gönüllüleri, farklı 6 departmandan 19 kişilik bir gönüllü ekibi olarak kuruldu. Gönüllüler “Seninle Birlikte +1 Güçlüyüz” mottosu ile 2016’da 7 sivil toplum kuruluşu ile 7 proje hayata geçirdiler. Genç Başarı Eğitim Vakfı işbirliği ile lise öğrencilerine girişimcilik alanında mentörlük, Türkiye Eğitim Vakfı ile öğrenci bursu destek kampanyası, 2 çocuk yuvasına 1.476 oyuncak bağışı yapıldı. Shell’in global gönüllülük programı Project Better World’e 2016’da 4 Shell Türkiye çalışanı katılım sağladı.

 

Gönülden Ödüller 2015

Gönülden Ödüller

En Başarılı Gönüllülük Programı 2015
Borusan Otomotiv - Okyanus Platformu

Borusan Otomotiv Grubu, sistematik ve düzenli bir şekilde eğitim, çevre, hayvanlar, sağlık, engelliler, çocuk ve kadını güçlendirme konularında gönüllülük faaliyetlerine devam etmektedir. Oluşturulan ‘Okyanus Ekibi’ çeşitli kaynaklardan ve şirket çalışanlarından gelen farklı konulardaki gönüllülük projelerinin hayata geçirilmesinde destekleyici bir iklim yaratmakta ve projelerin en verimli şekilde hayata geçirilmesi için süreci takip etmektedir. Üst yönetimin desteği, bilgilendirici faaliyetler ve takdir/ödüllendirme çalışmaları ile gönüllülük çalışmalarının sürekliliğinin sağlanması için uygun bir şirket kültürü yaratılmıştır. Özel sektörde örnek olabilecek çalışmalar sürdüren Borusan Otomotiv Grubu, programa müşteri ve tedarikçilerini dahil ederek çalışmalarını yaygınlaştırmakta ve her yıl yeni kurumlar, sivil toplum kuruluşları ile işbirliklerini geliştirerek sosyal sorumluluk konularının her alanına dokunmaktadır.

En Başarılı Gönüllülük Projesi 2015
Akbank - Ekonominin Kahramanı Çocuklar Projesi

Akbank projelerini belirlerken içinde bulundukları sektör ve sorunları gibi konuları önceliklendiriliyor. Bu kapsamda kamu ve düzenleyici kurumların tasarrufun teşvik edilmesi ve finansal okuryazarlığın artırılması yönündeki çalışmalarını yakından takip ediyor ve destekliyor.  Finans sektörünün önemli oyuncularından biri olarak bu konularda yürütülen çalışmalarda önemli sorumlulukları olduğunu düşünerek “Akbank Ekonominin Kahramanı Çocuklar” Projesi’ni 2012 yılında hayata geçirdiler. Akbank, kalıcı alışkanlıkların kazanıldığı yaşlarda çocuklara ulaşarak, onların bilinçli tüketici olmalarına katkıda bulunmayı, tasarruf konusunda bir bilinç ve farkındalık yaratmayı hedefliyor. Proje kapsamında şu ana kadar; ilkokul 3. ve 4. Sınıf öğrencilerine, harçlıklarını sadece harcamak için değil, yardım ve birikim gibi amaçlarla da kullanılabilecekleri yönünde bilgiler verilen sınıf içi etkinlikler düzenlendi. Proje için hazırlanan web sitesi, Akbank Çocuk Tiyatrosu’nun tasarruf ve aile değerleri konulu yeni tiyatro oyunu, etkinlikte paylaşılan kutu oyunu, sertifika ve kumbara gibi eğlenceli etkinlik materyalleri ile  çocukların dikkatini “Tasarruf” konusuna çekmeye çalışılıyor. 20 ilde devam eden projede 2015 yılı sonu itibariyle 55 Bin öğrenciye ulaşıldı.

En Yaratıcı Gönüllülük Projesi 2015
Borusan Otomotiv Grubu - Buradayız! Görme Engelli Çocuklar ile Yaratıcı Drama

Borusan Otomotiv Grubu’ndan 4 engelli, 8 engeli olmayan çalışan ve Parıltı Görmeyen ve Az Gören Çocuklara Destek Derneği’nden 15 görme engelli çocuktan oluşan karma grup, Yaratıcı Drama Etkinliği kapsamında sahne performansları ile bir araya geldiler.

Performansın ana teması evrendeki engelli olan ve olmayan bireylerin bir arada tam ve bütünü oluşturduğunu ve bir ahenk yarattığını vurgulamaktı.

Gönüllüler, yaratıcılığı geliştirmek için yapılan zihinsel ve bedensel drama etkinliği ile görme engelli çocuklarla birlikte olmanın gücünü, mutluluğunu, engelleriyle birlikte bedensel aktivite yapabildiklerini ve her şeyden önemlisi bütünün değerli bir parçası olduklarını keşfettiler. Sosyal duyarlılığı yüksek bu anlamlı projede Borusan Otomotiv Grubu Gönüllüleri 2480 gönüllülük saati gerçekleştirmiştir.

Jüri Özel Ödülü 2015 – Örnek Gönüllülük Deneyimi
Anadolu Isuzu Otomotiv San.Tic. A.Ş. - Çocuklarla Elele Milli Bayramlar

Çocuklarla Elele Milli Bayramlar Projesi milli bayramların önemini bilen bilinçli nesillerin yetiştirilmesine destek vermeyi hedeflemektedir. Bir milleti oluşturan bireylerin birlik ve beraberlik duygusunun en yoğun yaşandığı günler olan milli bayramlarda çocuklarımızın bu duyguları yaşamasına destek olmak ve gelecek nesillere aktarmalarını sağlamak adına Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı (TOÇEV) ve Anadolu Isuzu gönüllüleri biraraya geldi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlaması ve Anıtkabir ziyareti organizasyonları ile başlayan proje, tamamiyle gönüllü esasıyla oluşturulan kaynak ile sürdürülmektedir.

Gönülden Ödüller 2015 Finalistleri:

Gönülden Ödüller

EN BAŞARILI GÖNÜLLÜLÜK PROGRAMI

 • Borusan Otomotiv Grubu - Borusan Otomotiv Grubu Okyanus Platformu
 • Finansbank A.Ş. - Minik Eller Büyük Hayaller Toplumsal Gelişim Platformu

EN BAŞARILI GÖNÜLLÜLÜK PROJESİ

 • Anadolu Isuzu Otomotiv - Çocuklarla Elele Milli Bayramlar Projesi
 • Akbank – Akbank Ekonominin Kahramanı Çocuklar Projesi
 • H.Bayraktar Yatırım Holding A.Ş. - Barınaktaki dostlarımız için yola çıktık

EN YARATICI GÖNÜLLÜLÜK PROJESİ

 • Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş - Yarınları Dönüştüren Çocuklar Projesi
 • Borusan Otomotiv Grubu – Buradayız! Görme Engelli Çocuklar ile Yaratıcı Drama Projesi

Gönülden Ödüller 2015 Seçici Kurul Üyeleri:

 • Pınar Ilgaz – Özel Sektör Gönüllüleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi – ARGE Danışmanlık Yönetici Ortak
 • Dr.Ediz Aksoy-Özel Sektör Gönüllüleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, Cargill Gıda Ortadoğu, Türkiye ve Kuzey Afrika Kurumsal İlişkiler Direktörü
 • Dr. Aylin Löle – Gazeteci
 • Aysun Sayın – Boyner Grup Kurumsal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik Direktörü

Gönülden Ödüller 2014

Gönülden Ödüller

En Başarılı Gönüllülük Projesi:
Anadolu Isuzu – Bir Adımda Bambaşka Bir Dünya
Proje kapsamında; engelliliğe doğru yaklaşım konusunda kurum çalışanlarını bilgilendirmek ve onların farkındalığı arttırmak hedeflenmektedir. Buna paralel olarak, kurum içindeki engelli çalışanların hayat kalitelerini yükselterek hem sosyal hem de iş ortamında daha aktif olmalarını desteklemek amaçlanmaktadır. Proje fikrinin oluşturulması süreci 4 çalışandan oluşan gönüllü ekibin öncülüğünde yürütülmüştür. Projede Alternatif Yaşam Derneği’nin Düşler Akademisi Ekibi ile işbirliği yapılmıştır. 4 çalışan ile başlayan bu yolculuk; şirket içinde gönüllü çalışanların katılımıyla yaklaşık 60 kişilik bir gönüllü topluluğuna ulaşmıştır.
Proje kapsamında, 24 gönüllü çalışan “Engelliliğe Doğru Yaklaşım Eğitimci Eğitimi”ni almıştır ve devamında bu eğitimin önemli sayıda çalışana ulaştırılması ve onlarda farkındalığın arttırılması yönünde eğitimler gerçekleştirilmiştir.

Gönülden Ödüller

Gönülden Ödüller 2014 Finalistleri:
En Başarılı Gönüllülük Programı Adayları

 • Borusan Holding - Okyanus Gönüllü Borusanlılar Platformu
 • IBM - Toplum için Gönüllülük

En Başarılı Gönüllülük Projesi Kategorisi

 • Anadolu Isuzu - Sihirli Bir Proje
 • Anadolu Isuzu – Bir Adımda Bambaşka Bir Dünya
 • Anadolu Efes Gönüllüleri Platformu
 • Cargill - Cargill Gönüllüleri Engellilerle El Ele
 • Organik Kimya - BEST(Buse Etkinlik ve Gelişim Sosyal Tesisi)'te Buluşalım

Gönülden Ödüller 2014 Seçici Kurul Üyeleri;

 • Dr. Yılmaz Argüden – ARGE Danışmanlık - ÖSGD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
 • Pınar Ilgaz – ARGE Danışmanlık Yönetici Ortak - ÖSGD Yönetim Kurulu Üyesi
 • Dr.Aylin Löle – Gazeteci
 • Fatoş Karahasan  - İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Görevlisi
 • Hande Sarantopoulos – Kale Grubu Kurumsal İletişim ve Kamu İlişkileri Direktörü
 • Gül Altan – Akbank Halkla İlişkiler Müdürü

Gönülden Ödüller 2013

Gönülden Ödüller

Gönülden Ödüller 2013 - En Başarılı Gönüllülük Projesi:
Peugeot ile Engelsiz Yaşam

Peugeot Türkiye, toplumsal kalkınmayı da göz önünde bulundurarak, Türkiye için önemli bir kurumsal sosyal sorumluluk çalışması başlattı. Peugeot ile Engelsiz Yaşam Projesi ile engellilere yönelik konuların yönetimin iş modellerinde yer almasını, yönetim ve çalışanlar ile paydaşların tarafından benimsenmesi ve uygulanmasını sağlamayı hedefliyor.
Projenin amacı, engelli bireylerin kendi çevrelerindeki sosyal yaşam seviyelerini artırmak, sosyal hayata entegre olmalarına destek olmak, engellilik durumları hakkında toplum bilinci ve anlayışını geliştirmek, toplumda konu hakkında duyarlılık oluşturmak ve toplumdaki bireylerin engellilerin hayatını nasıl kolaylaştırabileceği konusunda ışık tutmak.

Peugeot ile Engelsiz Yaşam projesi gerçekleştirilirken, ilk aşamada Peugeot çalışanları “engelli yaşam” eğitimleri verildi ve unvan farkı aranmadan bütün çalışanlar projeye dahil edildi. Kurum içinde gönüllülük çalışması başlatıldı ve gönüllülük bilinci Peugeot çalışanları ve paydaşlarında yaratıldı ve projenin her aşamasında aktif olarak uygulandı. Gerçekleştirilen her etkinlikte Peugeot çalışanlarından ve paydaşlarından oluşan gönüllüler yer alarak engelli bireylerin “body” sıfatıyla her türlü ihtiyaçlarını karşılayarak yanlarında oldular. Gönüllüler engelli bireylerin gövdesiymiş gibi hareket ederek, birbirleriyle çok uyumlu iletişim ve etkileşimler yakaladılar. Birlikte yüzdüler, daldılar, maratona katıldılar, eğlendiler, yemek yediler, kısaca birlikte zaman geçirerek keyfine vardılar. Gönüllülük programı projenin diğer aşamalarında artarak devam ediyor.  

Gönülden Ödüller

Gönülden Ödüller 2013 – En Yaratıcı Gönüllülük Projesi Kategorisi:
KadıköyŞifa Sağlık Grubu - Okumak Görmektir Projesi

“Okumak Görmektir”  projesi görme engelli vatandaşlarımızın temel sağlık bilgilerine erişebilme ve öğrenebilme konusundaki sıkıntılarını aşmak üzere hayata geçirildi. İhtiyaç duyulan temel sağlık bilgileri GETEM (Boğaziçi Üniversitesi Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim Merkezi)  elektronik kütüphanesi aracılığı ile görme engelli vatandaşlarımızın erişimine sunuldu.  Acil müdahaleler, ev kazaları, çocuk hastalıkları, ergenlik, gebelik, diyabet, hipertansiyon, bulaşıcı hastalıklar, sağlıklı beslenme, enfeksiyon hastalıkları, psikoloji, üroloji ve benzeri 79 farklı içerikte temel sağlık bilgisi 16 uzman hekim desteği ile görme engelli bir kişinin kısıtları göz önünde bulundurularak hazırlandı ve KadıköyŞifa Sağlık Grubunun Kadıköy ve Ataşehir Hastanelerinde oluşturulan özel ses kayıt alanlarında 38 ŞifaGönüllüsü tarafından seslendirildi. Oluşturulan sesli sağlık bilgileri 4.538 engelli kullanıcı tarafından aktif olarak takip edilen  www.getem.boun.edu.tr adresinde yayınlanarak erişime sunuldu.

Gönülden Ödüller

Gönülden Ödüller 2013 Finalistleri:
En Başarılı Gönüllülük Programı Kategorisi:

• Eureko Gönüllüleri Platformu
• ROCHE Yaşam Takımı
En Başarılı Gönüllülük Projesi Kategorisi
• FORD – “1 Ford Dene Engelliler için 1 Okul Yenile” Projesi
• Peugeot ile Engelsiz Yaşam
• TTNET Gönüllüleri İnternetle Hayat Kolay Projesi
• Umur Akademi Mesleki Yeterlilik ve İş Gücü Geliştirme Projesi
 En Yaratıcı Gönüllülük Projesi Kategorisi
• Kadıköy Şifa Sağlık Grubu - Okumak Görmektir Projesi

Gönülden Ödüller 2013 Seçici Kurul Üyeleri;


• Pınar Ilgaz – ARGE Danışmanlık Yönetici Ortak - ÖSGD Yönetim Kurulu Üyesi
• Aylin Gezgüç – Koç Holding - Dış İlişkiler ve KSS Koordinatörü
• Dr. Aylin Löle – Akşam Gazetesi Ekonomi Muhabiri
• Mutlu Kutlu – Viko Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Direktörü, Viko KSS Kurulu Eşbaşkanı
• Yasemin Merih Alparslan - Doğan TV İnsan Kaynakları Yönetimi Grup Başkanı

Gönülden Ödüller 2012

Gönülden Ödüller

EN BAŞARILI GÖNÜLLÜLÜK PROGRAMI 2012
VİKO Aydınlık Toplum Gönüllüleri

KSS çalışmalarındaki başarının bütün kurumun sahiplenmesiyle istenilen düzeye ulaşabileceğine inanan VİKO, gönüllülük çalışmalarını "VİKO Aydınlık Toplum Gönülleri" adıyla yürütmektedir. "Işığa Muhtaç Her Sosyal Konuda Tüm Gönlümüzle Aydınlatmak İçin Varız" sloganı ile KSS projelerinde aktif olarak katılım gösteren VİKO çalışanları "kelebek etkisi" teorisine dayanan bir anlayışla, bugün toplum için oluşturulan her bir ışığın, gelecekte dünyayı aydınlatacak enerjilere dönüştüğünün farkındadır.

VİKO Aydınlık Toplum Gönüllüleri yıl içerisinde toplumdan gelen talepler ve çalışan önerileriyle projelerini planlamakta, her bir bireyin “Dünya ve Gelecek için ne yapıyorum?” sorusunu kendisine sormasına fırsat vermektedir. Meslek Eğitimine Destek, Yetişkin Okuma Yazma Kursları, Köy Okulları Projeleri, Give&Gain Çalışan Gönüllüğü Günleri, Okullarda Enerji Verimliliği Projesi, Ağaçlandırma Projeleri, Kan Bağışı Kampanyaları ve Geri dönüşüm projeleri VİKO Aydınlık Toplum Gönüllülerinin projelerinden bazılarıdır.

EN BAŞARILI GÖNÜLLÜLÜK PROJESİ 2012
FİBA Grubu Fiba Gönüllüleri: "Kırsalda Umut Var" Projesi

Kırsalda Umut Var Projesi, Bitlis ve Kilis’in kırsal alanlarında yaşayanların yaşam kalitelerini arttırmayı ve FİBA Holding bünyesinde gönüllülük çalışmalarını geliştirmeyi amaçlamıştır. Proje kapsamında FİBA çalışanları arasında “FİBA Gönüllüleri” grubu oluşturulmuştur. Gönüllüler, Hüsnü Özyeğin Vakfı (HMÖV) rehberliğinde, kırsal alanda çocuk, genç ve kadınlara yönelik çeşitli projeler geliştirmiş ve uygulamıştır. FİBA Gönüllüleri öncülüğünde, tüm çalışanlar genelinde kitap ve oyuncak kampanyaları gerçekleştirilmiş ve köylere ulaştırılmıştır. Köylerdeki muhtarlarla işbirliği yapılarak, ihtiyaçları karşılamak üzere kütüphane, çocuk oyun alanları, kadın merkezi gibi mekanların yapımına katkı sağlanmış, FİBA Holding depolarında bulunan mobilya ve bilgisayar gibi malzemeler bağışlanmıştır. FİBA Gönüllüleri, Bitlis Kavar Havzası ve Kilis Ravanda Havzası’ndaki köylere giderek çocuklar ve gençler için mimarlık, ebru, folklor gibi alanlarda çeşitli atölyeler düzenlemişlerdir. Bu atölyelere katkı sağlayan toplam 15 gönüllü 200 saatini köylerde geçirmiştir.

Ekmek fırın yapımı, yem kırma tesisi, genç kızlara fotoğrafçılık kursu, kadınların el ürünlerini geliştirme gibi alanlarda çeşitli alt projeler gönüllüler tarafından üretilmiş ve finanse edilmiştir

En Yaratıcı Gönüllülük Projesi 2012
Ford Otomotiv, Arka Pencere

Ford Otosan, Amerika’ya ihraç ettiği Transit Connect araçlarında kullanılan kayar kapı panelinin kalıp denemeleri sonrasında elde kalan atıl panelleri bir projede değerlendirdi. Şirket, bu hurda panelleri kültür ve sanat değerlerimizi yansıtacak tablolar haline getirmeyi hedefledi. 7 değişik koleksiyondan oluşan tablolar, yazılı ve sözlü basın yoluyla, broşürlerle ve web-siteleri ile kamuoyuna duyuruldu. Sonrasında, Otomotiv İhracatçıları Birliği Eğitim Vakfı işbirliği ile yapılan çalışmayla tabloların satışı gerçekleştirilerek hurda panellerin çeşitli firmaların duvarlarını dolduran eşsiz tablolar haline gelmesi sağlandı.

Tablo satışlarından elde edilen gelir ile Bursa’da bulunan Otomotiv İhracatçıları Birliği Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi’nde çeşitli faaliyetler gerçekleştirildi. Okulun %30 elektrik ihtiyacını karşılayacak solar sistem kuruldu; %30 su tasarrufu sağlamak amacıyla musluklara kartuş/perlatör taktırıldı; elektrik ve su tasarrufu için selonoidli vanalar ve sensörler yerleştirildi; uzman ekologlar tarafından okulda ekolojik keşif yaptırıldı. Bütün bunların sonunda da İngiliz menşeili Breeam firmasına başvurarak okula “Yeşil Bina Sertifikası” alındı. Böylece TBMM ödüllü Türkiye’nin ilk Otomotiv Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi’ni “Türkiye’nin ilk Yeşil Bina Sertifikalı Okulu” haline getirilmesi sağlandı.

Gönülden Ödüller 2011

Gönülden Ödüller

EN BAŞARILI GÖNÜLLÜLÜK PROGRAMI ÖDÜLÜ 2011
Koç Holding – Ülkem İçin

“Ülkem İçin” Koç şirketleri, çalışanları, bayileri ve tedarikçileri arasında toplumsal sorunlara karşı katılımcı bir tutum geliştirmeyi amaçlamaktadır. 2006 yılında başlayan “Ülkem İçin”de iki yılda bir değişen tema çerçevesinde uygulama yapısı belirlenmektedir.

2006-2007’de 81 ilde,  “sorumlu vatandaşlık” örneği ile 387 yerel projeye imza atılmıştır. Okul tadilatları, ekipman destekleri, sağlık ocaklarına destek, hayvan barınakları oluşturulması, çevre düzenlemeleri, köy yardımları gibi çalışmalar hayata geçirilen projelerden bazı örneklerdir.

2008’de çevre konusuna odaklanılmış, Çevre ve Orman Bakanlığı ve TEMA Vakfı’nın işbirliğiyle 7 bölgede “Ülkem İçin Ormanları” oluşturulmuş; 1.084.000 fidan toprakla buluşturulmuştur. 2009’da ise “Dünyayı Kurtaran Çocuk” konsepti çerçevesinde ilköğretim öğrencilerinde çevre bilincinin geliştirilmesi ve doğal kaynakların kullanımında farkındalık yaratmak amacıyla TEMA ile işbirliği içinde 81 ilde 18.000’i aşkın çocuğa çevre eğitimleri verilmiştir. 2010-2011’de Kızılay ile kan bağışının önemi konusunda toplum nezdinde farkındalık yaratmak ve gönüllü, düzenli ve bilinçli kan bağışçıları kazanılması hedeflenilmiş ve 11 Kasım 2011 itibariyle 79.690 kişide farkındalık yaratılarak 63.650 ünite kan bağışı sağlanmıştır. 

Gönülden Ödüller

EN BAŞARILI GÖNÜLLÜLÜK PROJESİ ÖDÜLÜ 2011
Garanti Bankası – Elim Sende
"Elim Sende’’ projesi Garanti Bankası çalışanlarının gönüllülük enerjilerini ortaya çıkaracak bir anasınıfı yenileme projesi olarak planlandı. Okul öncesi eğitime yönelik, çocukların gelişimine katkıda bulunmayı amaçlayan proje anasınıflarının  fiziksel koşullarını, eğitim kalitesini artıracak niteliğe kavuşturmayı hedefliyorlar.

Elim Sende kapsamında 2010-2011 ve 2011-2012 akademik yıllarında toplam 30 anasınıfının yenilenmesi planlandı. 2010 - 2011 öğretim yılında İstanbul, Konya, Hatay, Adana, Antalya, Mersin, Bursa ve Adıyamanda toplam 12 anasınıfı yenilenmiştir. Anasınıflarındaki yetersiz fiziksel koşulları iyileştirmeyi hedefleyen Elim Sende projesi kapsamında öncelikle Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri ile anasınıfı için uygun fiziksel çevre kriterleri geliştirilmiş ve ideal anasınıfı kavramı ortaya çıkarılmıştır.  Anasınıfı öğrencilerine dağıtılmak üzere Elim Sende’ye özel eğitici kitap setleri akademisyenler tarafından hazırlanarak yenileme yapılan anasınıfındaki  öğretmenlere yeni sınıf düzenini ve kitap setini kullanım bilgileri verilmiştir.

İdeal anasınıfı kavramına uygun olarak yenilenen 12 anasınıfında; 200’den fazla gönüllü Garanti çalışanı ve ailelerinin katılımı ile duvar boyama, mobilya tamir ve montajı, pano yapımı gibi birçok yenileme işi gerçekleştirilmiştir.

Gönülden Ödüller

EN YARATICI GÖNÜLLÜLÜK PROJESİ ÖDÜLÜ 2011
Bilim İlaç  - Bilim İlaç Toplum Gönüllüleri “Kariyerimin Kontrolü Bende” Kişisel Gelişim Kongresi

“Kariyerimin Kontrolü Bende” Kişisel Gelişim Kongresi, mezun olmaya hazırlanan bir üniversite öğrencisine verilebilecek en değerli hediye kariyer ve gelişim fırsatıdır. Bilim İlaç Toplum Gönüllüleri ülkemizin doğu bölgelerindeki üniversitelerindeki öğrencileri için bu fırsatı yarattı. “İş hayatına girdikten sonra profesyonel eğitmenlerden aldığımız, bizi bir adım öne taşıyan, özel sektördeki başarımıza önemli katkısı olan temel beceri eğitimlerini üniversite yıllarında alsak, yola bir adım önde başlardık!” düşüncesiyle yola çıkan Bilim İlaç Toplum Gönüllüleri, potansiyeli yüksek, bilgi ve beceriler ile donanımlı bir çalışan adayı olmak isteyen, üniversite öğrencilerinin profesyonel eğitmenlerden  4 tam günlük eğitim almalarını sağlıyor.

Öğrencilerine teknik ve mesleki gelişimleri yanında kişisel gelişimleri  noktasında da destek olmak, kariyer gelişimi konusundaki farkındalıklarını artırmak  isteyen üniversitelere telekomünikasyon, otomotiv, ilaç gibi dev sektörlerin profesyonel   eğitmenlerini götürüyor. Ayrıca yetenekli, potansiyel çalışanları bünyesine katmak isteyen, topluma gönüllülük yolu ile destek olmak isteyen ülkemizin önde gelen 21 lider özel şirketine kongreye katılan öğrenciler arasından stajyer öğrencileri yönlendiriyor.  Bilim İlaç Toplum Gönüllülerinin organize ettiği projenin son organizasyonunda  15 farklı eğitim 4 gün süresince 32 oturumda uygulandı. Bu güne kadar programdan yararlanan öğrenci sayısı 4.260  olarak gerçekleşti. Belirlenen kriterlere göre seçilecek 50 öğrenci ise 2012’de Türkiye’nin lider şirketlerinde özel bir staj programına katılma şansı yakalıyor olacaklar.

Gönülden Ödüller 2010

EN BAŞARILLI GÖNÜLLÜLÜK PROJESİ 2010
Kurumsal Hizmet Gücü (KHG) - IBM

IBM’in Türkiye’de de yürüttüğü kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarından olan Kurumsal Hizmet Gücü (KHG) programı IBM’in insan kaynağından yararlanarak, gelişmekte olan ülkelerin sosyal ve ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmayı amaçlıyor.

2007 yılında topluma fayda sağlamak üzere oluşturulmuş bir gönüllü hizmet programı olan Kurumsal Hizmet Gücü daha akıllı ve küresel olarak bütünleşmiş bir dünya için gelişmekte olan ülkelerin sosyo-ekonomik kalkınmasında ihtiyaç duyulan bilgi, uzmanlık ve becerilerin IBM insan kaynaklarından gönüllü olarak sunuyor ve küresel olarak bütünleşmiş bir dünyada çalışabilecek yetkinlikleri artmış liderler yetiştirilmesini sağlıyor.

Program kapsamında yüksek performans gösteren IBM çalışanları 21. yüzyılın iş yapma biçimine hizmet ediyorlar. İçinde bulunduğumuz yüzyılın gerektirdiği gibi IBM çalışanları; gelişmekte olan pazarlarda, küresel takımlar ve farklı kültürlerle geleneksel ofislerin dışında çalışıp, daha sorumluluk sahibi ve sürdürülebilir iş uygulamalarına yönelik toplumsal beklentileri karşılıyorlar.

Kurumsal Hizmet Gücü kapsamında görevlendirilen ekipler içinde yer alan IBM çalışanları kritik önem taşıyan yerel konularda devlet kurumları, kâr amaçlı olmayan kuruluşlar ve sivil toplum örgütleri ile birlikte, iş, teknoloji ve toplum kesişiminde çalışarak Afrika, Asya, Doğu Avrupa ve Latin Amerika’daki toplumlara yönelik ekonomik gelişim projeleri gerçekleştiriyorlar. Ekiplere farklı ülkelerden ve iş birimlerinden katılan IBM çalışanları, kendi uzmanlık alanlarındaki yetkinliklerini ve deneyimlerini, dünyanın dört bir yanındaki sivil toplum kuruluşlarıyla “gönüllü” olarak paylaşıyorlar.(2010)

EN YARATICI GÖNÜLLÜLÜK PROJESİ 2010
E-waste Projesi - Enerjisa

Elektronik atıkların; çevreye ve insan sağlığına zararları, geri dönüşümü ve bertarafının öneminin yeni yeni anlaşılması fikri ile proje konusu belirlendi. Ülkemizde bu bilinci oluşturabilmek ve arttırılabilmek amacını taşıyan projenin uygulama alanı olarak üniversite ve özel sektör seçildi. Elektronik atık tüketiminin en fazla olduğu demografik kitlelerden birisi olan üniversite öğrencilerinden hızlı bir geri dönüş alınabilineceği düşünülerek Sabancı Üniversitesi ve Sabancı Holding şirketlerinden Olmuksa üretim lokasyonları (Türkiye’de 7 farklı ilde) belirlendi ve bir dizi faaliyet gerçekleştirildi. Üniversitede e-atıkla ilgili gerek yüz yüze, gerekse de yazılı olarak bilgilendirme faaliyetleri ve konuya ilgi çekebilmek için elektronik atık toplama yarışması düzenlendi. Ağırlık olarak en fazla e-atık getiren öğrenci/öğretim görevlisi veya çalışanlar ödüllendirilerek projeye daha fazla dikkat çekilmesi ve katılımın artması sağlandı. Proje ortaklarından olan lisanslı e-atık dönüşüm şirketlerinden eğitim olanakları ve atıkların bertarafı konusunda destek alındı.(2010)

Gönülden Ödüller 2009

EN BAŞARILI GÖNÜLLÜLÜK PROGRAMI 2009
Bilim İlaç: Bilim İlaç Toplum Takımı

Bilim İlaç Toplum Gönüllüleri olarak “Yaşadığımız dünyaya, içinde bulunduğumuz topluma nasıl katkıda bulunabiliriz?” sorusunu kendilerine soruyor ve çözümün bir parçası olabilmek için çalışıyorlar. 2005 yılından beri, "Çözümün bir parçası olmak için..." bireysel yetkinliklerini, entelektüel sermayelerini, zamanlarını, emeklerini ve tecrübelerini, ihtiyacı olan kişilerle paylaşan gönüllü bir topluluklar. 2009 yılı itibariyle 568 aktif çalışan gönüllü ordusu ile 11 ilde, Türkiye’nin her noktasına ulaşabilen toplam 20 ekip ile faaliyet gösteriyorlar.

Gönülden Ödüller 2008

EN BAŞARILI GÖNÜLLÜLÜK PROGRAMI 2008
Citibank Citi Gönüllülük Programı

1997’de başlayan Citi Gönüllü Programı, bankanın kurumsal kültürüne yerleştirdiği, önemsediği değerleri içeren pozitif bir yaklaşıma dayalıdır. Hedefi bulunduğu topluma katkıda bulunmak ve maksimum sayıda Citi çalışanının kendini faydalı  hissetmesini sağlamaktır. Citibank A.Ş. Türkiye (Citi Türkiye) Gönüllü Programı, Citi Vakfı’nın (Citi Foundation)belirlediği temel konulardan üç’ü ile ilgili projelere maddi ve insan kaynağı  ile desteklemektedir; Eğitim/Finansal Okuryazarlık, Mikrogirişimcilik ve Çevre. Bu konularda Citi Türkiye, konusunda uzman ve özellikle gönüllülerin katılımını özendiren sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapmaktadır. Yarattığı toplam etkiyi her yıl daha da arttırmayı planlayan Citi Gönüllü Programına, Genel Müdürlük, İnsan Kaynakları , Kurumsal İletişim ve 1999 yılında kurulan Toplumla İlişkiler Departmanları destek vermektedir. Türkiye’deki 2500 Citi çalışanından yılda 119 gönüllü uzun dönemli projelere, 850 gönüllü de kısa dönemli projelere katılmaktadır.(2008)

EN BAŞARILI GÖNÜLLÜLÜK PROJESİ 2008
Olmuksa International Paper Kağıdı Yaşatalım

“Kağıdı Yaşatalım Projesi“ Olmuksa’nın tüm Ofis ve Operasyon çalışanlarının aktif olarak katılacağı bir sosyal sorumluluk projesi geliştirme isteği ile ortaya çıktı. Projenin amacı geleceğin büyükleri olan çocuklarımızın çevre ve geridönüşüm bilincini artırmak, doğru tüketim alışkanlıkları kazanmalarına yardımcı olmak ve tasarruf bilinçlerini geliştirmek, projenin hedef kitlesi ise İlköğretim Okullarının 4.,5. ve 6.sınıf öğrencileri olarak belirlendi. Projenin hazırlıkları 2007 yılında Ocak  ayında başladı ve Mayıs ayında projenin pilot uygulaması 12 Olmuksa gönüllüsünün katılımı ile İstanbul-Levent’teki YaşarDoğu İlköğretim Okulu’nda gerçekleştirildi. Pilot uygulama gönüllülerinin geribildirimleri doğrultusunda eğitim seti gözden geçirildi. Bölge Proje ekiplerinin koordinasyonunda tüm çalışanlara “gönüllü eğitimleri“ verildi ve eğitim ekipmanları hazırlandı. Projenin gerçekleştirileceği okulların belirlenmesi ve izinlerinin alınmasından sonra Kağıdı Yaşatalım Projesi 2007 Kasım ayında Edirne, İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Adana, Manisa ve Antalya’da başladı. 7 ay süren projenin sonunda Mayıs 2008’de 550 Olmuksa gönüllüsü, 8 ilde, 20 İlköğretim Okulu’nda, 5200 ilköğretim öğrencisini “çevre ve geridönüşüm“ konusunda bilgilendirerek projenin ilk yılını tamamladılar.(2008)

EN YARATICI GÖNÜLLÜLÜK PROJESİ 2008
BOYNER HOLDİNG “Gel Sen de Uğurböceği Ol!”Haftası
Haydi Gel, Sen de Uğurböceği Ol!

Boyner Grubu Gönüllüleri (BGG)’nin üyeleri, toplumda (hatta yakın çevrelerinde) “gönüllülük” kavramının tam olarak anlaşılamadığını, herkesin topluma katkısının olabileceğini ama bunu nasıl yapabileceklerini bilmediğini gözlemledi. Ayrıca BGG’in yıllık 40 civarında gönüllülük projesi/etkinliği için  daha fazla gönüllüye ihtiyacı oluyordu. 

Gönüllü liderler bir araya gelerek projenin hedeflerini belirlediler. Bir Gönüllü Kazanma Haftası ilan edildi. Gönüllü bilgilendirme/kazanma  için gerekli olabilecek malzeme (Tanıtım sunumu, SSS, afişler vs.) hazırlandı ve Ümit Boyner’in açılış toplantısıyla 550 Boyner Grubu çalışanı yola çıktı. Gönüllü Kazanma Haftası içinde BGG kendi yaratıcı metodlarıyla toplumu bu konuda bilgilendirmeye başladı. Amaç sadece BGG çalışmalarına başkalarını dahil etmek değil diğerlerinin hayata ve yaşadıkları topluma karşı sorumluluklarını ve duyarlılıklarını da arttırmaktı. Bir kampanya olması ve BGG’nin kültürünün bir parçası haline gelmesi, gelenekselleşebilmesi için Rafineri Reklam Ajansı’nın gönüllü desteği alınarak proje markalandı. Proje sonunda 2.446 kişiye gönüllük hakkında bilgi verilirken, (Grup içi 1813, grup dışı 633 kişi) bu bilgilendirmeler sonunda 1.187 kişi (Grup içi 790, Grup dışı 397 kişi)  aktif gönüllüler arasında yer almak istedi.(2008)

GÖNÜLDEN ÖDÜLLER  - PERYÖN ÖZEL ÖDÜLÜ 2008
Bilim İlaç Toplum Takımı

Bilim İlaç Toplum Gönüllüleri 2005 yılında, "Çözümün bir parçası olmak için..." bireysel yetkinliklerini, entelektüel sermayesini, zamanını, emeğini ve tecrübesini,  ihtiyacı olan kişilerle paylaşan gönüllü çalışanlarımızın oluşturduğu bir platformdur. 2008 yılında 315 aktif üyesi ile 11 ilde, Türkiye’nin her iline ulaşabilecek toplam 20 ekip ile faaliyet göstermektedir. Her yıl gönüllüler “Bilim İlaç Toplum Gönüllüleri Misyonu” doğrultusunda sponsorluğunu Bilim İlaç’ın üstlendiği projeler hazırlamakta ve ekip liderlerinden oluşan üst kurulda kabul edilen projeleri hayata geçirmektedir. Bu uygulamaları mesai saatleri içinde planlama yapabilme, maddi katkı ve lojistik destek imkanıyla üst yönetimin de desteğini almaktadırlar.  20 Ekip Liderinden oluşan üst kurul her yıl düzenli toplanarak  “Gönüllülük İlkeleri” doğrultusunda projeleri planlar, uygular, gözden geçirir ve iyileştirmeleri yapar. Projeler şirket içi tüm iletişim kanalları kullanılarak ve özel faaliyet filmleri ile çalışanlarla, paydaşlarla ve ailelerle paylaşılmaktadır. Bugüne kadar 30 projede, 650 gönüllümüz (aileler ve paydaşlar hariç) 4.500 çocuğa ulaşarak, toplamda 2.774 saat aktif olarak gönüllü çalışma yapmışlardır. Bilim İlaç Toplum Gönüllüleri’nin bundan sonraki hedefi gönüllülüğü şirket dışında da yaygınlaştırarak etkin ve sürdürülebilir projeler ile çözümün bir parçası olmaya devam etmektedir.(2008)

Gönülden Ödüller 2007

EN BAŞARILI GÖNÜLLÜLÜK PROGRAMI 2007
Boyner Holding

2002 yılında gönüllülük faaliyetlerine başlayan Boyner Holding, 2004 yılından itibaren faaliyetlerini 3.500 çalışanın bulunduğu şirketler grubunda toplam 320 gönüllüye ulaştırmıştır. Boyner Gönüllüleri eğitim, yaşlılara destek, engelliler, çevre, sokak hayvanları gibi konuların yanı sıra çalışanlarının da ilgi duyduğu da önerdiği projeleri de gerçekleştirmektedir. Boyner Gönüllüleri’nin sürekli projeleri arasında Okul Dostu Programı: Kitap Okuma Projesi ve Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı’nın Kültür Karıncaları Projesi bulunmaktadır. Üst yönetim tarafından desteklenerek, 2 Gönüllü elçi, şirket temsilcileri ve proje liderleri ile birlikte çalışmalarını sürdüren Boyner Gönüllüleri, gerçekleştirilen projelerin duyurulması ve yaygınlaştırılması için, e-mail, afişler, e-bülten, oryantasyon, Liderlik Eğitim Programları gibi araçları da iç iletişimde kullanmaktadır.

Boyner gönüllülerinin yanı sıra, çalışanların aileleri, tedarikçileri de gönüllülük projelerine dahil edilmektedir. Gönüllülük projelerine, farklı departmanların uzmanlıkları ölçüsün de katılımı sağlanmış, sadece İstanbul değil, bulundukları tüm ilde her kademede çalışanların gönüllü olması için fırsatlar sağlanmıştır. Boyner Gönüllüleri, gerçekleştirdikleri projeleri dönemsel olarak ölçümlemekte ve gönüllülerini her dönem sonunda motivasyon amacıyla ödüllendirmektedir.

2005 yılında 61 gönüllü ve 70 gönüllü saat ile çıktıkları gönüllülük yolunda bugün 320 gönüllü ve 737,5 gönüllülük saati ile devam etmektedirler. (2007)

Gönülden Ödüller

EN BAŞARILI GÖNÜLLÜLÜK PROJESİ 2007
HSBC Gönüllüleri Kardeş Okullar Projesi

2003 yılında HSBC çalışanları tarafından kurulan ve gönüllü olarak yönetilen “HSBC People” kapsamındaki, HSBC gönüllüleri 5 yıl içerisinde, 10.000 gönüllünün katkısı ile 100'e yakın Sosyal Sorumluluk projesinde 15.000 ihtiyaç sahibi çocuk ve yetişkine ulaşmıştır. HSBC Gönüllüleri’nin 2 yıldır devam etmekte olan Kardeş Okullar Projesi ile amaçlanan; şirketin yurtiçine yayılmış şubelerindeki çalışanların da yardımı ile ihtiyacı olan okullara ulaşmak ve çocuklara hediye, sınıf/okul tadilat projeleri, kütüphane ve oyun alanları sağlama, okulun bazı ihtiyaçlarını karşılama gibi projeler gerçekleştirilmektedir. 2006 yılı için hedeflenen 17 okula bu proje ile ulaşılmıştır.

Projenin 2. ayağı olarak “1 Hediye: 1 Mutluluk” sloganı ile banka içi bir kampanya başlatılmıştır. Bu proje ile amaç çalışanlardan kıyafet, kırtasiye ve oyuncak toplamak ve bunları ihtiyacı olan çocuklara ulaştırmaktır. 2 hafta süren kampanya kapsamında 100 koli eşya toplanmış ve bu eşyalar Kardeş Okullar kampanyası kapsamında okullara gönderilmiş; ayrıca bankanın depolarında bulunan mobilyalar ve bazı teknolojik cihazlar da ihtiyaç sahibi okul ve merkezlere iletilmiştir. Bu projedeki amaçlardan bir tanesi de; Kardeş Okulların teknolojik olarak da desteklenmesi olmuş, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitime %100 Destek Kampanyası ile 4 tanesi Kardeş Okul olmak üzere 10 okula; her biri 10 öğrenci ve 1 öğretmen PC’si olacak şekilde, bilgisayar odaları hazırlanmıştır. HSBC Gönüllülerinin Kardeş Okullar Projesi’nde bundan sonraki hedefleri Haziran, Temmuz, Ağustos 2007 dönemi içerisinde bütün okullara bu “Bilgisayar Odalarını” bağışlamak ve böylelikle bu okullardaki 6000 öğrenciye ulaşmaktır.(2007)

Gönülden Ödüller

EN YARATICI GÖNÜLLÜLÜK PROJESİ 2007
Koç Holding-Ülkem İçin Günü Projesi

Koç Topluluğu, kurucusu Vehbi Koç’un “Ülkem varsa ben de varım” ilkesinden hareketle “Ülkem İçin” projesinin ilk uygulamasını 2006 yılında hayata geçirmiştir. Bu proje ile amaçlanan, Koç Topluluğu çalışan ve bayilerinin ülkedeki ve toplumdaki sorunlara karşı katılımcı ve sahiplenici bir tavır benimsemeleri ve sorunların çözümünde etkin rol almalarıdır. "Ülkem İçin” projesi kapsamında Mayıs ayının son pazar gününü “Ülkem İçin” günü ilan eden Koç Holding, tüm çalışanları  ve bayileri ile birlikte bulundukları illerde çok çeşitli sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirmektedir.

“Ülkem İçin” projesinin ilk uygulama yılında Koç Topluluğu çalışanları okul yenileme, araç-gereç temini, engelliler için çocuk parkı yaptırma, hayvan barınaklarına destek, Van Gölü’nü temizlemek gibi birbirinden farklı pek çok konuda 223 projeyi başarıyla gerçekleştirmişlerdir. Çalışanlar ve bayiler böylelikle, ülkemizin dört bir yanında ihtiyaç duyulan eksikliklerin giderilmesi, yaşam koşullarının iyileştirilmesi, kültürel ve doğal değerlerimizin korunması yolunda kayda değer örnek çabalar ortaya koymuşlardır.

100.000 kişinin, sosyal dayanışmanın ve yerel sorunların çözümüne belirli ölçülerde de olsa katkıda bulunduğu proje geniş katılımlı bir proje olma özelliğine sahiptir. Proje, katılımcılığı ve sorumlu vatandaşlık kültürünü tabana yayma konusunda örnek bir rol modeldir.

Gönülden Ödüller

İletişim

Özel Sektör Gönüllüleri Derneği

Adres: İçerenköy Mah. Topçu İbrahim Sok. Kozyatağı E5 Yanyol Üzeri AND Plaza No: 8/10D İç Kapı No: 5 Ataşehir - İstanbul
osgd@osgd.org - www.osgd.org
Daha fazla bilgi için: Pınar Sökin / ÖSGD Genel Sekreter
0216 225 84 22